Használati utasítás BOSCH AMW 10 HS

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) BOSCH AMW 10 HS kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) BOSCH AMW 10 HS alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) BOSCH AMW 10 HS kézikönyv letöltésében.


BOSCH AMW 10 HS : Töltse le a teljes kézikönyvet. (5669 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató BOSCH AMW 10 HS

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Ezt a vizsgálatot akkor is ugyanígy végre kell hajtani, ha a kerti kisgépet leejtették, vagy erős ütésnek volt kitéve. A biztonság megnövelése érdekében célszerű egy legfeljebb 30 mA hibaáram-kapcsolót használni. Ezt a hibaáram kapcsolót minden használat előtt külön ellenőrizni kell. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílást sohase tömjék el maradékok. [. . . ] A munkavégzési szög beállítása után ellenőrizze, hogy mindkét beállítókar biztonságos bepattant a helyére. Ha az egyik beállítókar nyitva marad, a második reteszelést egy ág akaratlanul kioldhatja és a késtartó gerenda ekkor lehajlik. Csak nappali világítás vagy megfelelő mesterséges világítás mellett használja a sövényvágó ollót. sohase használja a sövényvágó ollót meghibásodott védőberendezésekkel vagy felszerelt védőberendezések nélkül. Gondoskodjon arról, hogy a sövényvágóval szállított valamennyi fogantyú és védőberendezés fel legyen szerelve a sövényvágó ollóra, amikor azt üzemelteti. Sohase próbáljon meg egy nem teljesen felszerelt vagy meg nem engedett módon megváltoztatott sövényvágó ollót üzembe venni. sohase tartsa a sövényvágó ollót a védőberendezésnél fogva. A sövényvágó olló üzemeltetése közben mindig ügyeljen arra, hogy biztosan álljon és tartsa meg az egyensúlyát, mindenek előtt, ha lépcsőn, vagy létrán állva dolgozik. Ne próbálja meg futó kés mellett a levágott anyagot eltávolítani, vagy a vágásra kerülő anyagot lefogni. A beékelődött levágott anyagot csak kikapcsolt készülék mellett és a dugaszoló aljzatból kihúzott hálózati csatlakozó dugó mellett távolítsa el. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a sövényvágó olló használata közben súlyos sérülésekhez vezethet. A sövényvágó ollót csak álló kés mellett és csak a fogantyúnál fogva emelje fel és szállítsa. A sövényvágó olló szállításához vagy tárolásához mindig húzza fel arra a védőborítást. A berendezés óvatos kezelése csökkenti a kések által kiváltott sérülések veszélyét. Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogantyúfelületeknél fogva fogja meg, mivel a vágókés kívülről nem látható, feszültség alatt álló vezetékekkel, vagy a saját hálózati csatlakozó kábelével is érintkezésbe kerülhet. Ha a vágókés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek. tartsa távol a kábelt a vágási tartománytól. A munka közben a kábelt a bokorzat eltakarhatja és azt ekkor véletlenül átvághatják. Kiegészítő figyelmeztetések és tájékoztató Ez a készülék nincs arra előirányozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a készüléket. Gyerekeket nem szabad a készülékkel felügyelet nélkül hagyni, nehogy a készülékkel játsszanak. Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy ezen előírásokat nem ismerő személyeknek, hogy a sövényvágó ollót használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet, hogy korlatozzák a kezelő korát. [. . . ] Egyes kerti kisgépeknek több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet. Megfelelőségi nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60335 a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK irányelvek rendelkezéseinek megfelelően. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet a kerti kisgép jobb és biztonságosabb használatában. Book Page 57 Monday, June 25, 2012 4:15 PM Ðóññêèé | 57 Felszerelés és üzemeltetés A tevékenység célja Szállítmány tartalma A késtartó gerenda munkavégzési helyzetbe fordítása és reteszelése A Mutitool-előtét felszerelése A munkavégzési szög beállítása Munkavégzési tanácsok Tárolás Ábra 1 2 3 4 5 6 Hibakeresés Probléma A motor működik, a kések állva maradnak A kések felforrósodnak Lehetséges ok A Multitool-előtétberendezés nincs helyesen csatlakoztatva a meghajtóegységhez A kés eltompult A késen kicsorbulások találhatók A kenés hiánya miatt túl magas a súrlódás Elhárítás módja Ellenőrizze a felszerelés módját Csiszoltassa meg a késtartó gerendát Ellenőriztesse a késtartó gerendát Permetezze be kenőolajjal (1 609 200 399) Vevőszolgálat és tanácsadás www. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A BOSCH AMW 10 HS MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a BOSCH AMW 10 HS kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag