Használati utasítás BOSCH KDV 33VL30/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) BOSCH KDV 33VL30/04 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) BOSCH KDV 33VL30/04 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) BOSCH KDV 33VL30/04 kézikönyv letöltésében.


BOSCH KDV 33VL30/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS: Töltse le a teljes kézikönyvet. (1910 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató BOSCH KDV 33VL30/04INSTALLATION INSTRUCTIONS

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] C) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytl, ha az elektromos kéziszerszámot használja. ha elvonják a figyelmét , elvesztheti az uralmát a berendezés felett. 2) Elektromos biztonsági elírások a) A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. [. . . ] Egyes elektromos kéziszerszámoknak több különböz kereskedelmi megnevezése is lehet. A hálózati csatlakozó dugót a szerelés és az elektromos kéziszerszámon végzett bármely munka során nem szabad csatlakoztatni a hálózathoz. Az elektromos kéziszerszám els üzembevétele eltt ellenrizze, hogy a készülékkel együtt az alábbiakban felsorolt valamennyi alkatrész is kiszállításra került-e: ­ Asztali körfrész (elre felszerelve: 9 asztalszélesít, 38 frészlap, 3 felszakadásgátló betétlap) ­ 35 fenéklemez, elre felszerelt kereszthornyos fej csavarokkal ­ 2 asztalhosszabbító ­ 41 , , Asztalhosszabbító" rögzítkészlet (2 vezetrúd, 2 biztosító csavar, 2 kapocs, 2 rövid rögzítgomb) ­ 8 és 10 párhuzamvezetk ­ 18 kiegészít párhuzamvezet (alumínium) 47 profilsínnel ­ 49 kiegészít párhuzamvezet (manyag) ­ 16 szögvezet ­ 45 , , Kiegészít párhuzamvezet" rögzítkészlet (4 rövid csavar, 2 hosszú 48 rögzítgomb, 2 négylapú anya és gyrs alátét) ­ 6 védbúra ­ 40 , , Védbúra" rögzítkészlet (csavar, anya, gyrs alátét) ­ 4 feszíték, elre felszerelt 36 hatlapú csavarral ­ 34 elszívó töml ­ Tolófa 22 ­ 17 csillagkulcs Egyedüli felelséggel kijelentjük, hogy a , , Mszaki adatok" alatt leírt termék megfelel a következ szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 61029 a 2004/108/EK, 98/37/EK (2009. 300 | Magyar a gépállvánnyal felszerelt kivitelek esetén: ­ Gépállvány 69 (12 profilok, 4 sapka) ­ 68 , , Gépállvány" rögzítkészlet (24 csavarok anyákkal az összeszereléshez, 4 csavarok anyákkal az elektromos kéziszerszám rögzítéséhez, 4 alátétek) Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszám további használata eltt gondosan gyzdjön meg arról, hogy a sérült részek és a védberendezések a sérülés ellenére tökéletesen és céljuknak megfelelen mködnek-e. ellenrizze , hogy a mozgó részek kifogástalanul mködnek-e , nem szorulnak-e be , nem sérültek-e meg. Az elektromos kéziszerszám csak akkor mködik tökéletesen, ha annak minden egyes alkatrésze megfelel a rá vonatkozó elírásoknak és helyesen került felszerelésre. A megrongálódott védberendezéseket és alkatrészeket egy erre feljogosított, elismert szakmhelyben meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni. Szerelje fel az elszívó tömlt (lásd az , , a" ábrát) ­ Kösse össze a frészlap-házon elhelyezett forgácskivett és a berendezés házán elhelyezett 32 forgácskivett a 34 elszívó tömlvel. Szerelje fel a fenéklemezt (lásd a , , b" ábrát) ­ Tegye be a 35 fenéklemezt az erre elirányozott bemélyedésekbe, mégpedig úgy, kereszthornyos fej csavarok belenyúljanak a ház furataiba. ­ Különösen ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a motorblokk alól a csomagolóanyagot. ­ Csavarja bele a 23 rögzítgombokat az erre elirányozott menetekbe a frészasztal alatt. Csak olyan frészlapokat használjon, amelyek megfelelnek az ezen Kezelési Utasításban megadott adatoknak és amelyeket az EN 847-1 szabványnak megfelelen ellenriztek és megfelelnek találtak. A frészlap kiszerelése ­ Emelje fel ell a 17 csillagkulccsal a 3 felszakadásgátló betétlapot és vegye ki a 37 bemélyedésekbl. ­ Forgassa el ütközésig a 12 kézikereket az óramutató járásával ellenkez irányba, úgy hogy a 38 frészlap a lehet legmagasabb helyzetben legyen a frészasztal felett. A frészlap beszerelése A beszerelés eltt szükség esetén tisztítsa meg valamennyi beszerelésre kerül alkatrészt. Szállítási helyzet ­ Forgassa el a 12 kézikereket az óramutató járásával megegyez irányba, amíg a 38 frészlap fogai a 11 frészasztal alá kerülnek. Munkavégzési helyzet ­ Forgassa el a 12 kézikereket az óramutató járásával ellenkez irányba, amíg a 38 frészlap fogai kb. Megjegyzés: Gondoskodjon arról, hogy a védbúra megfelelen legyen beállítva. A védbúrának a frészelés közben mindig fel kell feküdnie a munkaradabra. A hosszú munkadarabok szabad végét alá kell támasztani. Asztalhosszabbító/asztalszélesít (lásd az , , A" ábrát) A frészasztal területének megnövelésére az elektromos kéziszerszámtól hátrafelé és jobbra is ki lehet húzni a következ síneket: 2 asztalhosszabbító (a 11 frészasztalt hátrafelé 215 mm-rel meghosszabbítja) és/vagy 9 asztalszélesít (a 11 frészasztalt jobbra 285 mm-rel szélesebbé teszi) ­ Nyúljon be középen a kívánt sín alá és a maximális mértékben, ütközésig húzza ki azt. ­ A helyzet rögzítéséhez húzza meg szorosra a mindenkori rögzítgombokat (23 vagy 26) a vezetrudakon. [. . . ] Ellenrzés: ­ Állítson be egy szögidomszert 90°-ra és tegye fel az 11 frészasztalra. A szögidomszer szárának teljes hossza mentén hozzá kell simulnia az 38 frészlaphoz. beállítás: (lásd a , , K" ábrát) ­ Oldja ki a 29 reteszelgombot és tartsa fogva a 12 kézikerék segítségével a 90°-os helyzetben a frészlapot. ­ Lazítsa ki a 61 szabályozócsavart és húzza meg ismét (de nem egészen szorosra) a 29 reteszelgombot. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A BOSCH KDV 33VL30/04 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a BOSCH KDV 33VL30/04 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag