Használati utasítás BOSCH KGV 33VW30S/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) BOSCH KGV 33VW30S/02 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) BOSCH KGV 33VW30S/02 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) BOSCH KGV 33VW30S/02 kézikönyv letöltésében.


BOSCH KGV 33VW30S/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS: Töltse le a teljes kézikönyvet. (1910 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató BOSCH KGV 33VW30S/02INSTALLATION INSTRUCTIONS

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] <http://fsf. org/> A jelen licencdokumentumot bárki szabadon lemásolhatja és pontos másolatait terjesztheti, de módosítása tilos. A GNU Könyvtári Általános Nyilvános Licenc (LGPL) jelen verziója magában foglalja a GNU Általános Nyilvános Licenc (GPL) 3. verziójában szereplő feltételeket és kikötéseket, illetve azokat az alábbiakban felsorolt jogosultságokkal egészíti ki. A jelen dokumentum szóhasználatában a „jelen licenc” a GNU Könyvtári Általános Nyilvános Licenc (LGPL) 3. [. . . ] Az alábbi szerzői jogok vannak érvényben: Data Source © 2009 Tele Atlas © BEV, GZ 1368/2003 © DAV © IGN France Michelin data © Michelin 2009 © Ordnance Survey of Northern Ireland © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions © Swisstopo Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2009 © Roskartographia A termék egyes térképadatai az Ordnance Survey licence alatt, a HM Stationery Office felügyelőjének engedélyével kerültek az adatbázisba. Garanciakizáró nyilatkozat AZ ADATOKAT „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” ÉS „MINDEN HIBA ISMERETÉBEN” NYÚJTJUK, ÉS A BOSCH, ANNAK LICENCBIRTOKOSAI, LICENC ALAPJÁN ENGEDÉLYEZETT FORGALMAZÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI (EGYÜTTESEN „BESZÁLLÍTÓK”) NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ EGYES JOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ EREDMÉNYESSÉGRE, A TELJESSÉGRE, A PONTOSSÁGRA, A JOGCÍMRE, VALAMINT AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A BOSCH, ANNAK LICENCBIRTOKOSAI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY AZ ADATOK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, VALAMINT HOGY AZ ADATOK MŰKÖDTETÉSE ZAVARTALAN ÉS HIBÁTLAN LESZ. A BOSCH, ANNAK LICENCBIRTOKOSAI, BESZÁLLÍTÓI, TOVÁBBÁ EZEK ALKALMAZOTTAI ÁLTAL TETT BÁRMELY SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS TANÁCS NEM MINŐSÜL GARANCIÁNAK, TOVÁBBÁ NEM BŐVÍTI KI A BOSCH, ANNAK LICENCBIRTOKOSAINAK ÉS BESZÁLLÍTÓINAK FELELŐSSÉGI KÖRÉT, ÉS ÖNNEK NEM FELTÉTLENÜL SZABAD ILYEN TÁJÉKOZTATÁSRA VAGY TANÁCSRA TÁMASZKODNIA. A JELEN JOGLEMONDÓ NYILATKOZAT A JELEN SZERZŐDÉS LÉNYEGI ELEME, ÉS AZ ADATOKAT ÖN ENNEK ALAPJÁN FOGADJA EL. 10 MAN-F310BT-INFO-HU. fm Page 11 Monday, June 8, 2009 2:28 PM Licencszerzõdés 4. Felelősség korlátozása A BOSCH, ANNAK LICENCBIRTOKOSAINAK ÉS BESZÁLLÍTÓINAK A JELEN SZERZŐDÉS TÁRGYÁBAN FELMERÜLŐ ÜGYEKBŐL JELENTKEZŐ, SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY MÁSBÓL FAKADÓ ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A BOSCH ADATAINAK AZ BIRTOKÁBAN LÉVŐ MÁSOLATÁÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGET. A BOSCH, ANNAK LICENCBIRTOKOSAI ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ÜGYBEN NEM TARTOZNAK ÖNNEK FELELŐSSÉGGEL A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY AZ ADATOK IGÉNYBE VÉTELÉRE VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL FAKADÓ BÁRMELY KÜLÖNLEGES, KÖZVETLEN, ESETLEGES ÉS SZÁRMAZÉKOS KÁRÉRT (IDEÉRTVE AZ ELMARADT ÜZLETI HASZONBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGET, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT ÉS HASONLÓKAT), MÉG AKKOR SEM, HA A BOSCH, ANNAK LICENCBIRTOKOSAI ÉS BESZÁLLÍTÓI RENDELKEZTEK ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSSEL. A jelen Szerződés előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal és magától értetődően megszűnik, amennyiben Ön megszegi a jelen Szerződés bármely feltételét. Tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszűnése esetén Ön köteles visszaszolgáltatni az Adatokat (az összes dokumentációval és másolattal együtt) a BOSCH és annak beszállítói részére. Kártalanítás Ön köteles a Pioneert, annak licencbirtokosait és beszállítóit (ideértve ezek licencbirtokosait, beszállítóit, megbízottait, leányvállalatait, társult vállalkozásait, továbbá tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit, ügynökeit és képviselőit) kártalanítani, megvédeni, mentesíteni és részükre kártérítést fizetni az Adatok Ön által való használatából vagy birtoklásából fakadó vagy azzal kapcsolatos bármely kötelezettség, veszteség, sérülés (ideértve a halállal végződő sérüléseket is), igény, intézkedés, költség, kiadás vagy bármilyen más jellegű követelés kapcsán. Kiegészítő rendelkezések csak NagyBritannia és Észak-Írország adataira vonatkozóan a Az Ordnance Survey (katonai térképészeti intézet) tulajdonában lévő szerzői jogi közlemény, védjegyre vonatkozó információ vagy korlátozó felirat eltávolítása vagy eltakarása szigorúan tilos. A jelen Szerződés kapcsán bármely értesítést futárpostával kell a BOSCH részére küldeni, a Jogi Osztály figyelmébe ajánlva. d e f g 8. Kiegészítő rendelkezések csak Dánia adataira vonatkozóan Tilos az Adatokat telefonkönyvekben vagy a telefonkönyvekhez hasonló más hasonló nyilvántartásokban (pl. szaknévsorokban) szereplő térképek létrehozására felhasználni, 12 MAN-F310BT-INFO-HU. fm Page 13 Monday, June 8, 2009 2:28 PM Az adatbázis A térképes adatbázis adataira vonatkozó megjegyzések Azadatbázsi • Az utak, utcák, országutak, tereptárgyak, építkezések és más elemek adatbázis kifejlesztése előtti és alatti bekövetkező változásait nem feltétlenül tartalmazza az adatbázis. Magától értetődően az ezt követő módosításokat nem tartalmazza az adatbázis. • A meglévő és újonnan kialakított elemekre való tekintet nélkül az adatok eltérhetnek a valós helyzettől. • Szigorúan tilos a térkép egészét vagy bármely részét újból előállítani vagy felhasználni a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. • Amennyiben a helyi közlekedési szabályok és körülmények eltérnek az itteni adatoktól, mindig a helyi közlekedési szabályok (táblák, jelzések, stb. ) és körülmények (építkezések, időjárás) szerint vezessen. • A közlekedési szabályok térképes adatbázisban használt adatai kizárólag a szokásos méretű személygépkocsikra vonatkoznak. A nagyobb járművekre, motorkerékpárokra és a szokásostól eltérő méretű egyéb járművekre vonatkozó szabályok nem szerepelnek az adatbázisban. adatbázisba. 07/2008. Szerzői jogok Data Source © 2009 Tele Atlas © BEV, GZ 1368/2003 © DAV © IGN France Michelin data © Michelin 2009 © Ordnance Survey of Northern Ireland © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions © Swisstopo Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2009 © Roskartographia A termék egyes térképadatai az Ordnance Survey licence alatt, a HM Stationery Office felügyelőjének engedélyével kerültek az 13 MAN-F310BT-INFO-HU. fm Page 14 Monday, June 8, 2009 2:28 PM Fontos biztonsági információk Fotnosbzi tonsági nformációk FIGYELMEZTETÉS • Ne kísérelje meg saját maga telepíteni vagy szervizelni a navigációs rendszert. Ha a navigációs rendszer telepítését és szervizelését villamos berendezések és autóalkatrészek terén szerzett képzéssel és oktatással nem rendelkező személy végzi, ez veszélyes lehet, továbbá áramütéssel és egyéb veszélyekkel járhat. [. . . ] Ha vezetés közben próbál ilyen műveletet végezni, ezek egészen addig le vannak tiltva, amíg a járművet biztonságos helyen le nem parkolja, a kéziféket pedig be nem húzza. A kézifék kiengedése előtt nyomja le a fékpedált. !FIGYELMEZTETÉS • A TÁPEGYSÉG-CSATLAKOZÓ VILÁGOSZÖLD VEZETÉKE A LEPARKOLT ÁLLAPOT ÉSZLELÉSÉRE SZOLGÁL, ÉS EZT A KÉZIFÉKKAPCSOLÓ TÁPEGYSÉG FELŐLI OLDALÁHOZ KELL CSATLAKOZTATNI. A VEZETÉK HELYTELEN CSATLAKOZÁSA VAGY HASZNÁLATA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBA ÜTKÖZIK, ÉS SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY KÁROSODÁST OKOZHAT. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A BOSCH KGV 33VW30S/02 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a BOSCH KGV 33VW30S/02 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag