Használati utasítás HOTPOINT THC 641 P/IX/HA EE

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) HOTPOINT THC 641 P/IX/HA EE kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) HOTPOINT THC 641 P/IX/HA EE alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) HOTPOINT THC 641 P/IX/HA EE kézikönyv letöltésében.


HOTPOINT THC 641 P/IX/HA EE : Töltse le a teljes kézikönyvet. (9827 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató HOTPOINT THC 641 P/IX/HA EE

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Figyelmeztetések FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető részei a használat közben rendkívüli módon felmelegedhetnek. Vigyázzon, hogy nehogy hozzáérjen a fűtőelemekhez. Ha a gyermekek nincsenek folyamatos felügyelet alatt, tartsa távol a 8 éven aluli gyermekeket. Ezt a készüléket a 8 éves kort betöltött gyermekek, valamint a testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhatják. [. . . ] Kizárólag az érvényben lévő nemzeti szabványoknak megfelelő csöveket és tömítéseket használjon. A bekötés végeztével szappanos vízzel – semmiképp se lánggal – ellenőrizze, hogy valamennyi csatlakozás tömítése tökéletesen zár-e. Átállítás más gáztípusra A főzőlapnak a beállítottól (a főzőlap alsó részén vagy a csomagoláson elhelyezett címkén van feltüntetetve) eltérő gáztípusra való átállításához a következő lépések végrehajtásával cserélje le a gázégők fúvókáit: 1. 7 mm-es csőkulcs segítségével csavarozza ki a fúvókákat, és cserélje le őket az új gáztípushoz való fúvókákra (lásd az „A gázégők és a fúvókák jellemző adatai” című 1. A műveletek fordított sorrendben való elvégzésével szerelje vissza az alkatrészeket. A művelet végeztével cserélje le a régi gázkalibrálási címkét az új használati gáztípusnak megfelelőre, mely valamennyi hivatalos szakszervizünkben beszerezhető. Beépíthető sütő fölé való beszereléskor – érintésbiztonsági okokból, valamint a sütő esetleges kivehetőségének megkönnyítése érdekében – a főzőlap és a sütő elektromos bekötését külön kell elvégezni. Az elektromos kábel bekötése a hálózatba Szereljen fel a kábelre egy, az adattáblán megadott terhelésnek megfelelő szabványos csatlakozódugót. Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz kívánja csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat közé a terhelésnek és az érvényben lévő szabványoknak megfelelő, legalább 3 mm-es omnipoláris kapcsolót kell beszerelni (a földkábelt nem szabad megszakítóval ellátni). A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy sehol se melegedhessen a szobahőmérsékletnél 50 °C-kal magasabb hőmérsékletre. A készülék beszerelője felelős a megfelelő elektromos csatlakoztatásért és a biztonsági előírások betartásáért. A csatlakoztatás előtt győződjön meg az alábbiakról: • az aljzat rendelkezik földeléssel és megfelel a szabványnak; • az aljzat képes elviselni a készülék adattábláján feltüntetett maximális teljesítmény terhelését; • a tápfeszültség megfelel az adattáblán feltüntetett értékeknek; • az aljzat kompatíbilis a készülék csatlakozódugójával. Ha nem, cserélje ki az aljzatot vagy a dugót – ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Távolítsa el a gombot, és állítsa be a beállítócsavart a csap tengelye mellett, hogy a láng kicsi, de stabil legyen. Ha megfelelően alacsonyra állította a lángot, és az égő is ég, néhány alkalommal csavarja gyorsan a gombot minimumról maximumra és vissza, hogy a láng nem alszik-e el. Bizonyos készülékek rendelkeznek biztonsági eszközzel (termoelem). Ha az eszköz nem működik alacsony lángon, a beállítócsavarral állítsa a kis lángot magasabbra. Ha a beállítás kész, pecsétviasz vagy hasonló anyag segítségével helyezze vissza a tömítést az áteresztőszelepekre. A folyamat elvégzését követően cserélje le a régi adat matricát egy újra, mely az új használandó gáz fajtáját jelöli. Abban az esetben, ha a gáz nyomása eltér az előírt értéktől (vagy ingadozik), az érvényben lévő, gázhálózati szabályozókról szóló érvényben lévő nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően, a gázcső bemenete elé nyomásszabályozót kell beépíteni (hogy az megfeleljen az aktuális nemzeti előírásoknak). 00 Össz névleges fogyasztás 762 l/h 886 l/h 582 g/h 571 g/h Levegőmennyiség (m³) amely 1 m³ gáz elégetéséhez szükséges 9. Az egyes gombokon látható, hogy melyik gázégő tartozik hozzájuk. [. . . ] Karbantartás és ápolás A készülék kikapcsolása A készüléken végzett minden művelet előtt áramtalanítsa a készüléket. a főzőlap felületének tisztítása • A zománcozott és üvegrészeket meleg vízzel és semleges oldattal tisztítsa. € A rozsdamentes acél felületeket foltossá teheti a meszes víz vagy az agresszív tisztítószer, ha hosszú időn keresztül érintkeznek velük. a folyadékcseppeket (víz , szósz , kávé stb. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A HOTPOINT THC 641 P/IX/HA EE MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a HOTPOINT THC 641 P/IX/HA EE kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag