Használati utasítás HUSQVARNA 122HD60

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) HUSQVARNA 122HD60 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) HUSQVARNA 122HD60 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) HUSQVARNA 122HD60 kézikönyv letöltésében.


HUSQVARNA 122HD60 : Töltse le a teljes kézikönyvet. (18431 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató HUSQVARNA 122HD60

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] În timpul perioadei de mai bine de 300 de ani în care fabrica Husqvarna a existat, o mare varietate de produse a fost construitã, de la sobe de lemne pânã la maäini moderne de bucãtãrie, maäini de cusut, biciclete, motociclete, äi aäa mai departe. În 1956 a fost lansat primul motor de cositoare, urmat în 1959 de ferãstrãul cu motor äi acesta este domeniul în care Husqvarna este activã în ziua de azi. Asiguraöi-vã cã butonul de acceleraöie este blocat în poziöie de mers în gol atunci când clichetul de blocare a acceleraöiei este în poziöia sa iniöialã. Aceastã miäcare este generatã de douã arcuri de retur independente unul Porniöi motorul äi asiguraöi-vã cã motorul se opreäte atunci când contactul de oprire este deplasat în poziöie de stop. [. . . ] Kezdje mindig a szükséges benzinmennyiség felével. Alaposan keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket, mielŒtt azt a gép üzemanyagtartályába töltené. Az üzemanyagot jól szellŒzŒ helyen töltse be. Feltöltés elŒtt kapcsolja ki a motort, és hagyja hılni néhány percig. A tanksapkát óvatosan nyissa ki, hogy az esetleges túlnyomás lassan kiegyenlítŒdhessen. € • • Ne tartalékolja egy hónapnál tovább az üzemanyagot!Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, akkor ki kell üríteni és kitisztítani az üzemanyagtartályt. A katalízises semlegesítŒ berendezés kipufogója erŒsen felhevül munka közben és a munka után is meleg marad egy ideig. Az üzemanyag betöltése elŒtt mozgassa meg alaposan a tartályt hogy az üzemanyag jól összekeveredjen. Távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyek a gép útjába kerülhetnek. Soha ne használjon tompa, repedt vagy sérült pengét. ellenŒrizze , hogy a készülék a munkavégzéshez megfelelŒ állapotban van. EllenŒrizze, hogy az összes csavar és anya meg van-e szorítva. EllenŒrizze, hogy a vágófelszerelés mindig leáll-e, amikor a motor alapjáraton forog. A gépet kizárólag arra használja, amire az tervezve van. Ügyeljen arra, hogy a fogantyú és a biztonsági egységek megfelelŒ, használható állapotban legyenek. Soha ne használjon hiányos vagy a mıszaki leíráshoz képest módosított gépet. A gép elindítása elŒtt minden borítófedélnek épnek és helyesen rögzítettnek kell lennie. szívató: • • • • Állítsa a szívatógombot szívatóállásba. Üzemanyagpumpa: Nyomja meg annyiszor a légtelenítõ diafragmát, hogy az üzemanyag kezdje megtelíteni azt (körülbelül 6-szor). A gép beindítása elŒtt fel kell szerelni a teljes váltóházat, különben a tengelykapcsoló kilazulhat, és személyi sérülést okozhat. Beindítás elŒtt a gépet mindig vigye legalább 3 méter távolságra a feltöltés helyétŒl. [. . . ] Ezért rendszeres idŒközönként új levegŒszırŒre kell azt kicserélni. Egy megrongálódott levegŒszırŒt mindig ki kell cserélni. Fm Page 409 Tuesday, January 4, 2011 8:44 AM KARBANTARTÁS Tisztítás és kenés A pengékrŒl a gép használata elŒtt és után az 531 00 75-13 (UL22) tisztítószer használatával távolítson el minden gyantaszennyezŒdést és növényi maradványt. EllenŒrizze, hogy nem sérült vagy deformálódott-e a pengék éle. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A HUSQVARNA 122HD60 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a HUSQVARNA 122HD60 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag