Használati utasítás LG L1734S

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) LG L1734S kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) LG L1734S alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) LG L1734S kézikönyv letöltésében.


LG L1734S : Töltse le a teljes kézikönyvet. (1621 Ko)

Az alábbi, erre e termékre kiadott kézikönyveket is letöltheti:

   LG L1734S (1614 ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató LG L1734S

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Felhasználói útmutató L1734S L1734SE Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen. Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége lesz, ha a készülék javításra szorul. Fontos figyelmeztetések Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy t z kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelel en m ködjenek, olvassa el a következ alapvet szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban. A biztonságról Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. [. . . ] A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában. U3 A monitor csatlakoztatása Az állvány szétszerelése 1. Helyezzen párnát vagy puha ruhát egy sima felületre. 2. Helyezze a motitort képerny párnára vagy puha ruhára. vel lefele a Talpazat rész Fej rész 3. Az ábrán látható módon tartsa a fej részt egyik kezével, a talpazatot a másik kezével, majd finoman húzza felfelé a talpazatot. 4. A zár benyomása közben vegye le az állványtörzset az állványtestr l. 5. Húzza ki finoman az állvány törzsét, hogy elválassza a csuklótól. U4 A monitor csatlakoztatása A képerny üzembe helyezése el tt gy z djön meg arról, hogy ki van kapcsolva a képerny , a számítógéprendszer, valamint az ahhoz csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása. A képerny helyzetének beállítása 1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen. Döntési tartomány : -5°~20° Ergonómiai szempontok A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy a képerny panel el red lési szöge ne haladja meg az 5°-ot. U5 A képerny csatlakoztatása A számítógép csatlakoztatása 1. Ellen rizze, hogy a számítógépet és a terméket kikapcsolta. Csatlakoztassa a kábelt az alábbi ábrán láthatóan 1 -r l 2 - re. a csatlakozódugón található csavarokat. A Csatlakoztassa a Dsub (PC) kábelt. majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjaival szorítsa meg B Csatlakoztassa a Dsub (Mac) kábelt. MEGJEGYZÉS Az ábrán a készülék hátlapjának egyszer sített képe látható. A hátulnézeti kép egy általános képerny t mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól. Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel szabványok el írásait, árnyékolt, ferritmaggal rendelkez , 15 érintkez s D-sub vagy DVI-jelkábeleket kell használni. Tápkábel 2 1 Jelkábel Típusonként váltakozik. Fali csatlakozódugóval szerelt PC MAC Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a készülékkel szállított jelkábel 15 t s nagy s r ség (3 soros) D-sub VGA csatlakozóját 15 t s, 2 soros típusúra. Mac átalakító 2. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls kapcsolópaneljén lev gombot. A képerny bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önm köd képbeállítást. MEGJEGYZÉS "Önm köd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor el ször csatlakoztatja a képerny t egy számítógéphez, az önm köd képbeállítás automatikusan megkeresi a legmegfelel bb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez. 'AUTO' (Automatikus) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet k elmosódottak, a képerny villódzik vagy megd lt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO(Automatikus) gombot. U6 A kezel szervek funkciója Az el lapon található kezel szervek 5 6 AUTO gomb AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST A kijelz beállításainak módosításakor a képerny menübe (OSD-be) való belépés el tt mindig nyomja meg a AUTO gombot. Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak (képerny módnak) megfelel ideális paraméterekkel. A legjobb képerny mód 1280 x 1024 MENU gomb Ezzel a gombbal léphet be a képerny menübe (OSD-menübe). OSD LOCKED/UNLOCKED Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani. Nyomja meg és tartsa nyomva a MENU (Menü) gombot néhány másodpercig. A képerny menü vezérl elemeinek zárolását bármikor feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ megnyomásával. Ezután az "OSD UNLOCKED" üzenet jelenik meg. U7 A kezel szervek funkciója gombok E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a beállításokat az OSD-menüben. Light View gyorsbillenty Ezzel a funkcióval egyszer en kiválaszthatja az adott DAY NIGHT környezetnek (környezeti megvilágításnak, képtípusnak stb. ) legmegfelel bb megjelenítési beállítást. · DAY (NAPPALI): Fényesen megvilágított környezethez · NIGHT (ÉJSZAKAI): Gyengén megvilágított környezethez · TEXT (SZÖVEG): Szöveg megjelenítéséhez (szövegszerkesztés stb. ) · MOVIE (MOZI): Videoklipekben vagy filmekben lev mozgóképek lejátszásához · PHOTO (FÉNYKÉP): Képek vagy rajzok megjelenítéséhez · NORMAL (NORMÁLIS): Ez a beállítás használható normál körülmények között. SET gomb Ezzel a gombbal léphet be a képerny menü elemeibe. Bekapcsológomb Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort. Tápfeszültség indikátor Ez a jelz fény a képerny üzemszer használata során Kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód). Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van, ez a jelz fény borostyánszín re vált. U8 A képerny n megjelen kezel szervek használata Képerny beállítás A képerny menü használatával a képméret, a képhelyzet és a m ködési paraméterek módosítása rendkívül egyszer . [. . . ] Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre. · A képerny beállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégít , csökkentse a függ leges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehet séggel az OSDmenüben. · A képerny beállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A LG L1734S MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a LG L1734S kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag