Használati utasítás METABO SBE 850

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) METABO SBE 850 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) METABO SBE 850 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) METABO SBE 850 kézikönyv letöltésében.


METABO SBE 850 : Töltse le a teljes kézikönyvet. (5938 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató METABO SBE 850

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Juli 2009 1:54 13 Made in Germany SB 660 SBE 85 SBE 660 SBE 705 SBE 750 SBE 850 Contact SBE 850 Impuls SBE 1010 Plus SBE Frontrunner SBE Partner Edition UT 3000 E ENG POL Originalbetriebsanleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Πρωτ τυπο οδηγιών χρήσης . . . . . . . . . . . 97 104 Оригинальное руководство по эксплуатации . 170 26 9510 - 0709 17026951_0709 SB_Bauk. book Seite 2 Montag, 13. Juli 2009 1:54 13 SBE 750 SBE Partner Edition SBE Frontrunner UT 3000 E SBE 850 Contact SBE 85 SBE 850 Impuls P1 P2 n1 n2 ø max. [. . . ] Slå med lätta slag på en inspänd sexkantnyckel med en gummihammare och lossa chucken. Kuggkranschuck (1) 11 Felsökning Om det inte går att trycka in strömbrytaren (13) bör du kontrollera om omkopplaren för höger/ vänstervarv (14) står helt i läge H eller V (ej SB 660) SBE 85, SBE 850 Impuls: Om reglaget (9) för impulsfunktionen ställs på vridmomentsbegränsning medan maskinen är på, stängs maskinen automatiskt av. Koppla ur maskinen och koppla sedan in den igen. Lossa låsskruven. Vänstergänga! 58 17026951_0709 SB_Bauk. book Seite 59 Montag, 13. Juli 2009 1:54 13 SVENSKA Elektronik-signal (10) (SBE 1010 Plus) Lampan blinkar snabbt - skydd mot återstart När strömmen kommer tillbaka efter strömavbrott startar inte maskinen av sig själv igen av säkerhetsskäl . Du måste alltså stänga av maskinen och starta den igen. Lampan blinkar långsamt - utslitet motorkol Motorkolet är nästan helt utslitet. När motorkolet är helt utslitet stängs maskinen av automatiskt. Lampan lyser kontinuerligt - överbelastning Om maskinen utsätts för en längre varaktig övebelastning begränsas den upptagna effekten så att motorn inte kan överhettas. Låt maskinen gå på tomgång med högt varvtal så att den svalnar. f SV 14 Miljöskydd Metabo-förpackningar är återvinningsbara till 100%. Uttjänade elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefulla rå- och plastmaterial som också kan lämnas in för återvinning. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna!Enligt EUdirektiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. 12 Tillbehör Använd endast originaltillbehör från Metabo. Kontakta närmaste återförsäljare om du behöver tillbehör. Var noga med att ange typen på ditt verktyg så att du får rätt tillbehör. Metabox Vinklad borr- och skruvtillsats Böjlig axel Stödrondell av gummi Sliprondeller Borrstativ (maskinhållaren kan vridas 360°. ) Fräs-och borrmaskinstativ (pelare med kuggstång och styrspår) H Maskinskruvstycke I Penselborste av ståltråd J Axialborste av ståltråd K Cirkulärborste av ståltråd L Sätta på bitsfäste Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www. metabo. com eller i huvudkatalogen A B C D E F G 15 Tekniska data Förklaringar till uppgifterna på sidan 2. P1 P2 n1 *1 n2 *1 ø max S max b G H m D = = = = = = = = = = = Nominell effekt Uteffekt Tomgångsvarvtal Varvtal vid belastning Maximal borrdiameter Maximalt antal slag Chuckens spännvidd Borrspindelgänga Borrspindel med invändig sexkant Vikt Spännhalsdiameter 13 Reparation Reparationer på elverktyg får endast utföras av behörig elektriker. Metabo-verktyg som behöver repareras kan sändas till de adresser som anges på näst sista sidan. Glöm inte lämna med en beskrivning av felet när du skickar in din maskin för reparation. Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID = Typisk uppskattad acceleration i hand-arm-delen (slagborrning i betong) Kh, ID = Onoggrannhet (vibrationer) De angivna vibrationsnivåerna i anvisningen är uppmätta enligt standardmätmetoderna i EN 60745 och går att använda för att jämföra elverktyg med varandra. De går även att använda för att uppskatta vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivån avser elverktygets huvudsakliga användningsområde. Vibrationsnivån kan avvika om elverktyget blir använt för andra användningsområden, med andra verktyg eller otillräckligt underhåll. [. . . ] Только для стран ЕС: не утилизируйте электроприборы и электроинструменты вместе с бытовыми отходами!Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использовании старых электроприборов и электронного оборудования и соответствующим национальным нормам бывшие в употреблении электроприборы и электроинструменты подлежат раздельной утилизации с целью их последующей экологически безопасной переработки. 12 Принадлежности Используйте только оригинальные принадлежности Metabo. Если у Вас возникнет необходимость в принадлежностях, просим обращаться в Вашу торговую организацию. Для выбора нужной принадлежности сообщите в Вашу торговую организацию точный тип Вашего электроинструмента. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A METABO SBE 850 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a METABO SBE 850 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag