Használati utasítás PANASONIC CZ64ESMC2

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) PANASONIC CZ64ESMC2 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) PANASONIC CZ64ESMC2 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) PANASONIC CZ64ESMC2 kézikönyv letöltésében.


PANASONIC CZ64ESMC2 : Töltse le a teljes kézikönyvet. (583 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató PANASONIC CZ64ESMC2

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Az elektromos bekötést képesített szakembernek kell végeznie. FIGYELMEZTETÉS A rendszer felmelegedésének érdekében a hálózati feszültséget a mûködtetés (bekapcsolás) elôtt legalább 5 órával elôbb be kell kapcsolni. Hagyja a hálózati feszültséget mindig bekapcsolva, kivéve, ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket. Biztonsági óvintézkedések • Gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, mielôtt használja a légkondicionálót. Hívja fel a szakkereskedôt tanácsért, ha problémája adódik. [. . . ] • Ne állítsa a légterelôlapokat kézzel. Ez a funkció csak az U1 és T1 jelû típusoknál lehetséges. Használja ezt a gombot, ha a levegôáramlás automatikusan fel-le irányba mozogjon (levegô „pásztázás”). Annyiszor nyomja meg ezt a gombot, amíg a ( ) jelzés meg nem jelenik a kijelzôben. MEGJEGYZÉS MEGJEGYZÉS MEGJEGYZÉS Ez a funkció csak az U1, K1 és T1 típusoknál lehetséges. A levegôterelô lapok beállítása csak akkor hajtható végre, ha a készülékeknek nincs távvezérlôjük. Az ALL (Összes) vagy a ZONE (Zóna) üzemmódban nem lehet a levegôterelô-lapokat állítani. Ha szükséges, válassza ki GROUP (Csoport) beállítást és használja a FLAP (Légterelô lapokat állító) gombot. 5 A rendszertávvezérlô használata (folytatás) s A kezelôgombok funkciói (folytatás) K: CHECK (Ellenôrzés) gomb Ezt a gombot csak akkor használja, ha a légkondicionálót szervizelik. FIGYELMEZTETÉS Ne használja ezt a gombot normál mûködéshez. L: CENTRAL (Központi vezérlés) gomb Használja ezt a gombot, ha le akarja tiltani az egyéni távvezérlôvel történô mûködtetéseket a következôk szerint: 1. Az egyéni be-/kikapcsolás, az üzemmód váltás és a hômérséklet beállítás le van tiltva. Az egyéni üzemmódválasztás és hômérséklet-beállítás le van tiltva. Az egyéni üzemmódválasztás le van tiltva. Nincs kijelzés: a központi vezérlés törölve (egyéni beállítások). M: SET (Beállítás) gomb MEGJEGYZÉS N: CL (Szûrôkijelzést törlô) gomb Ezt a gombot használja a beltéri egység címének megadására, amikor a légkondicionálót telepítik. Ne használja ezt a gombot normál mûködés során. Ezt a gombot a szûrô kijelzés törlésére használja. A légkondicionáló a szûrô részére olyan idôzítôvel (idômérôvel) rendelkezik, amely informálja önt, amikor a szûrôt tisztítani kell. Ezt a gombot akkor használja, ha külön megvásárolható külsô ventilátort is telepített. Ennek a gombnak a megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a ventilátort. Amikor a légkondicionálót kikapcsolja, a ventilátor is kikapcsolódik. [. . . ] Ezeknek a termékeknek és elemeknek a megfelelô kezelése segíteni fog az értékes anyagok megtakarításában, és megelôzi bármilyen, az emberi egészségre és környezetre káros hatásokat, amely a helytelen hulladékkezelésbôl adódhat. Az elhasználódott készülékek és elemek összegyûjtésérôl és újrahasznosításáról a további információkat a legközelebbi begyûjtési helyrôl a helyi hatóságoktól, a hulladékgyûjtôtôl, illetve a kereskedôtôl kaphat, ahol a készüléket vásárolta. Esetleg büntetést alkalmazhatnak az ilyen hulladékok nem megfelelô megsemmisítéséért a nemzeti elôírások szerint. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A PANASONIC CZ64ESMC2 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a PANASONIC CZ64ESMC2 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag