Használati utasítás PANASONIC CZ64ESMC3

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) PANASONIC CZ64ESMC3 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) PANASONIC CZ64ESMC3 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) PANASONIC CZ64ESMC3 kézikönyv letöltésében.


PANASONIC CZ64ESMC3 : Töltse le a teljes kézikönyvet. (1553 Ko)

Az alábbi, erre e termékre kiadott kézikönyveket is letöltheti:

   PANASONIC CZ64ESMC3 (1150 ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató PANASONIC CZ64ESMC3

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Upute za uporabu Regulator sustava Model br. CZ-64ESMC3 Upute za instalaciju zasebno su priložene. HRVATSKI Prije stavljanja uređaja u rad, pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za dalju uporabu. Panasonic korporacija 1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan Panasonic korporacija http://www. panasonic. com CV6233324487 Sigurnosne upute UPOZORENJE Ovaj se simbol odnosi na opasne i nesigurne radnje koje mogu dovesti do teških osobnih ozljeda ili smrti. OPREZ Ovaj se simbol odnosi na opasne ili nesigurne radnje koje mogu dovesti do osobnih ozljeda ili uzrokovati oštećenje proizvoda ili imovine. Radnje koje je potrebno pratiti Zabranjene radnje UPOZORENJE Nemojte koristiti ovaj uređaj u potencijalno eksplozivnom prostoru. U hitnom slučaju, isključite utikač iz utičnice ili isključite sklopku ili glavni prekidač kojim se sustav isključuje iz napajanja električnom energijom. 2 (HR) OPREZ Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu od strane stručnih osoba ili korisnika koji su obučeni za uporabu istog, u lakoj industriji ili na farmama ili za komercijalnu uporabu od strane laika. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ako su pod nadzorom ili im je objašnjeno kako da uređaj koriste na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. • Ne dirajte uređaj mokrim rukama. • Ne perite vodom. Hvala što ste kupili regulator sustava tvrtke Panasonic. [. . . ] (S. 27) ▲▼→ Za povratak na prethodni zaslon Pritisnite Pritisnite . 2 puta. Za povratak na zaslon pripreme 2 3 4 5 34 (HR) Odaberite [Auto shutoff] (Automatsko isključivanje). (Pogledajte S. 29 korak 3. ) ◄ ► (ili )→ ▲ ▼ → • Pritisnite◄► ili za odabir [All] (Svi) ili [Zone] (Zona) i pritisnite ▲▼ za odabir [Group] (Skupine). Namjestite [Auto shutoff] (Automatsko isključivanje) na [ ◄ ► (ili ) ]. 6 7 8 Odaberite [Shutoff pattern] (Način isključivanja). ▲ ▼ → ◄ ► (ili )→ • Pritisnite ▲▼ za odabir [Shutoff pattern] (Načina isključivanja) i pritisnite ◄► ili za odabir broja uzorka. Provjerite sadržaj (Načina isključivanja) i napravite promjene, ukoliko je potrebno. ▲▼→ • Pritisnite ▲▼ za odabir broja uzorka koji želite postaviti. • Moguće je registrirati do 8 načina. Odaberite stavku koju želite postaviti. ▲▼→ Vrijeme zaustavljanja Vrijeme zaustavljanja rada (Vrijeme kad se aktivira Automatsko isključivanje) 9 Namjestite. sat minuta ▲▼→►→▲▼→ → (Pritisnite 2 puta za završetak. ) Vrijeme završetka Vrijeme kad automatsko isključivanje prestaje 9 Namjestite. sat minuta ▲▼→►→▲▼→ → (Pritisnite 2 puta za završetak. ) Brojač vremena Vremenski interval potreban za otkrivanje statusa nakon [Stop time] (Vremena zaustavljanja) 9 Namjestite. ▲▼→ → (Pritisnite 2 puta za završetak. ) • 10 min do 180 min (po 10 min) (HR) 35 Namještanje gornje granice Planirana gornja granica Smanjuje maksimalnu snagu određivanjem maksimalne snage za svaku vremensku zonu. (S. 6) 1 Odaberite [Energy saving] (Ušteda energije) na zaslonu izbornika. (S. 27) ▲▼→ Za povratak na prethodni zaslon Pritisnite Pritisnite . 2 puta. Za povratak na zaslon pripreme 2 3 4 5 6 36 Odaberite [Peak cut] (Gornju granicu). ▲▼→ Namjestite [Schedule peak cut] (Planiraj gornju granicu) na [ ]. ▲▼→►→▲▼→ (HR) 7 Odaberite radni kapacitet. ▲▼→ → (Pritisnite 2 puta za završetak. ) Za namještanje u nizovima Ponovite od koraka 4 bez pritiska . Za promjenu • Odaberite polje za promjenu u koraku 5 s prethodne stranice. ▲▼→ • Slijedeći gornje korake 6 do 7, odaberite vrijeme početka, vrijeme završetka i radni kapacitet. Za brisanje • Odaberite polje koje želite obrisati u koraku 5 na prethodnoj stranici. • Odaberite [Delete] (Obriši). ◄►→ → (Pritisnite 2 puta za završetak. ) Napomena Ovaj je uređaj opremljen sa sljedeće 3 postavke. • Planirana gornja granica (S. 36) • Vanjski unos gornje granice (S. 38) • Planirana ušteda energije (S. 40) Za detaljne postavke, pogledajte svaku od stranica. Namještanje gornje granice je jednako kao i ono kod planirane gornje granice. (HR) 37 Namještanje gornje granice (nastavak) Vanjski unos gornje granice Smanjuje maksimalnu snagu uporabom vanjske opreme. (S. 6) 1 Odaberite [Energy saving] (Ušteda energije) na zaslonu izbornika. (S. 27) ▲▼→ Za povratak na prethodni zaslon Pritisnite Pritisnite . [. . . ] Ako odaberete [ 2 ] i pokušate promijeniti [Mode] (Način) uporabom udaljene kontrole, prikazuje se sljedeći zaslon i način se ne može promijeniti. * Za [Start/Stop], [Mode] (Način), [Set Temperature] (Namjesti temperaturu), [Fan Speed] (Brzinu ventilatora) i [Flap] (Zakrilca), pogledajte S. 18. * Sadržaj za [ 1] do [ 4] može se promijeniti. Napomena Kod korištenja načina udaljene kontrole, ova se funkcija ne može koristiti. (S. 7) Ako sadržaj nije primjenjiv te se [ 1 ] do [ 4 ] pokušaju namjestiti pomoću drugih kontrola (pametnih upravljača i sl. ), prikazuje se . (HR) 59 Promjena namještenog sadržaja za udaljenu kontrolu [ 1 ] do [ 4 ]. 1 Odaberite [Prohibit R/C] (Zabrani R/C) na zaslonu izbornika. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A PANASONIC CZ64ESMC3 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a PANASONIC CZ64ESMC3 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag