Használati utasítás SKIL 5266

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) SKIL 5266 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) SKIL 5266 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) SKIL 5266 kézikönyv letöltésében.


SKIL 5266 : Töltse le a teljes kézikönyvet. (6060 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató SKIL 5266

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét. 57 e) Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét. F) Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy földzárlat megszakítót. [. . . ] A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását. 4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA a) Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni. b) Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot , amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni. C) Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését. D) A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek ne férhess nek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. a megrongálódott részeket a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni. f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet. 5) SZERVIZ a) Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon. BIZTONSÁGI ELŐĺRÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ VIGYÁZAT • Tartsa távol kezét a vágásterülettől és a fűrészlaptól; tartsa egyik kezét a mellső fogantyún (ha két kézzel tartja a fűrészgépet, elkerülheti a fűrészlap okozta sérüléseket) • Ne érintse a munkadarab alsó részét (a védőburkolat nem nyújt védelmet a fűrészlappal szemben a munkadarab alsó részénél) • Állítsa be a vágási mélységet, a munkadarab vastagságának megfelelően (legkevesebb a vágótárcsa 1 fogának kell látszódnia a munkadarab túloldalán) • Soha ne tartsa kezében vagy térdén átvetve a levágandó darabot (elengedhetetlen a munkadarab biztonságos alátámasztása, hogy ezáltal minimumra csökkentse testi épségének veszélyeztetését vagy a szerszám beszorulását, illetve az a feletti irányítási képesség elvesztését) • Tartsa a szerszámot a szigetelt markolatánál fogva olyan esetben, ahol esetleg a vágószerszám érintkezhet rejtett fémhuzallal vagy a saját kábelével a forgácsolás közben (a szerszám fém részei védetlenné válnak az “élő” vezetékkel történő érintkezés során, és ennek következtében a szerszám kezelőjét áramütés érheti) • Hasítás esetén mindig használjon vezetőlécet vagy egy egyenes élvezetőt (ez javítja a forgácsolás pontosságát és csökkenti a fűrészlap berágódásának lehetőségét) • Használjon mindig a szerszámtengely méretének és alakjának megfelelő furattal rendelkező fűrészlapot (rombusz vagy kör alakú) (a fűrészgép illesztőcsapjára pontatlanul illeszkedő fűrészlapok excentrikusan forognak, és az irányíthatóság elvesztését okozzák) • Soha ne használjon sérült, vagy pontatlan méretű alátéteket vagy csavarokat (a fűrészlap alátéteit és a csavart - az optimális és biztonságos üzemeltetés érdekében - kimondottan a berendezéshez tervezték) VISSZAÜTÉS - OKOK • A visszaütés egy olyan hirtelen reakciója a beékelődött, berágódott vagy nem tengelyvonalban illeszkedő fűrészlapnak, amely a kontrollálhatatlanná vált szerszám felemelkedését, illetve a szerszámnak a munkadarabból, a használó fele történő kiugrását eredményezi • Amikor a vágási rés behúzásakor a fűrészlap beszorul illetve erősen berágódik, a fűrészlap forgása lelassul, és a motor-visszahatás a szerszámot rohamosan a szerszám használójának irányába kényszeríti • Ha a fűrészlap elfintul vagy a vágási résből kilép, a fűrészlap hátsó részénél lévő fogak belekaphatnak a fa felületébe, mely a fűrészlapnak a vágási résből történő kiugrását és a szerszámnak a használó irányába történő visszaütését eredményezi VISSZAÜTÉS - MEGELOZÉS A SZERSZÁM KEZELOJE RÉSZÉROL A visszaütés a szerszám helytelen és/vagy nem rendeltetésszerű használatából illetve rendellenes körülményekből fakad, és az alább javasolt megfelelő elővigyázatosság betartása révén elkerülhető • Használat közben fogja a szerszámot két kézzel, és karjai úgy helyezkedjenenek el, hogy ellenáljon a visszaütés következtében fellépő erőknek; ügyeljen arra, hogy teste a vágótárcsa jobb vagy bal oldalán helyezkedjen el, és sohasem a fűrészlappal egyvonalban (a visszaütő erő következtében a szerszám hátrafele ugorhat, amelyet azonban a fentiekben leírt biztonsági óvintézkedésekkel a felhasználó biztonsággal uralhat, amennyiben betartja ezeket) • A fűrészlap beékelődése, vagy a vágási folyamat bármely okból történő megszakadása esetén, engedje el a kioldó gombot, és tartsa mozdulatlanul a fűrészgépet az anyagban, amíg a fűrészlap teljesen le nem áll; soha ne húzza visszafele a fűrészlapot, illetve ne próbálja eltávolítani a szerszámot a munkadarabból a fűrészlap mozgó állapotában, vagy a szerszám esetleges visszaütése során (vizsgálja ki az okot, és tegyen megfelelő lépéseket a fűrészlap beszorulásának megelőzése érdekében; kerülje a szögek/csavarok elvágását) 58 • A forgácsolás újraindításakor, helyezze a fűrészlapot a vágási résbe, és ellenőrizze, hogy a fogak ne legyenek beakaszkodva a munkadarabba (ha a fűrészlap szorul, előfordulhat, hogy a szerszám újraindításakor a fűrészlap szabálytalanul kiugrik a vágási résből vagy szerszám visszaüt) • A nagyméretű lemezeket támassza alá, hogy ennek révén minimumra csökkentse a fűrészlap beékelődésének és a visszaütésnek rizikóját (nagyméretű lemezek, saját súlyuknál fogva, hajlamosak a belógásra; a lemezt, közel a vágásvonalhoz és a lemez széléhez, mindkét végén alá kell támasztani) • Ne használjon életlen vagy megrongálódott fűrészlapot (életlen vagy helytelenül illesztett fűrészlap keskeny vágási rést hoz létre, amely túlzott súrlódást, a fűrészlap berágódását és visszaütést eredményez) • Forgácsolás megkezdése előtt, a vágásmélységet és a vágási szöget beállító rögzítőkarokat meg kell szorítani illetve rögzíteni kell (ha a vágási művelet során a fűrészlap-beállítás elcsúszik, előfordulhat, hogy a fűrészlap beszorul vagy a szerszám visszaüt) • Különös elővigyázatosságra van szükség egy falba vagy egyéb holttérbe történő beszúró forgácsolás esetén (a kiálló fűrészlap belevághat olyan tárgyakba, amely a szerszám visszaütését eredményezheti) FIGYELEM • Minden egyes használat előtt ellenőrizze az alsó fűrészlapvédő pajzsot annak megfelelő csukódása szempontjából • Ne üzemeltesse a szerszámot, ha az alsó fűrészlapvédő pajzs nem mozog szabadon, illetve nem csukódik be azonnal • Soha ne rögzítse vagy kösse ki az alsó fűrészlapvédő pajzsot annak nyitott állapotában • Ha a szerszám véletlenül leesik, az alsó fűrészlapvédő pajzs behorpadhat; húzzuk ki a kábel dugóját a csatlakozóaljzatból, emelje fel a pajzsot a visszahúzó fogantyúnál fogva, és ellenőrizze a burkolatot, hogy az szabadon mozogjon, illetve ne érintse a fűrészlapot vagy a szerszám más részét egyetlen vágómélység/-szög esetén sem • Ellenőrizze az alsó fűrészlapvédő pajzs rugójának működését; ha a védőburkolat és a rugó nem működik rendesen, használat előtt szervizelni kell a szerszámot (előfordulhat, hogy az alsó fűrészlapvédő pajzs lassan működik a megsérült alkatrészek, tapadós bevonat, lerakódott anyagrészecskék miatt) • Az alsó fűrészlapvédő pajzsot csak olyan sajátos helyzetben szabad kézzel lehajtani, mint pl. Ferde síkú vágás esetén a vágásmélység nem egyezik meg a vágásmélység-skálán látható értékkel • 90°-os Vágásí szög ellenörzése 5 - a K lábazatot maximális vágási mélységre kell állítani és meghúzni 4 - a vágási szöget 0°-ra kell állítani és meghúzni - ellenörize a 90°-os vágási szöget a fűrészlap és a lábazat alsó részénél egy szögmérővel - amennyiben utánállítás szükséges a lábazatot döntse el 45°-os szögre, rögzítse és a P emelőrudat egy villáskulcsal hajlítsa el • Leolvasó Q 6 - a gép pontos használata érdekében vágjon a munkadarabon a rajzolt vonal mentén - egyenes 0°-os vagy 45°-os vágásiszög érdekében használja a megfelelő mutatóvonalat - lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy a hulladék a fűrészlap külső vagy belső felére essen !A lábazat nagyobbik része feküdjön fel a munkadarabra ! [. . . ] Com címen még több ötletet és javaslatot talál KÖRNYEZET • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolást ne dobja a háztartási szemétbe (csak EU-országok számára) - a használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani - erre emlékeztet a @ jelzés, amennyiben felmerül az intézkedésre való igény • Teljes felelösségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék a következö szabványoknak vagy kötelezö hatósági elöírásoknak megfelel: EN 60745, EN 61000, EN 55014, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK elöírásoknak megfelelöen • A műszaki dokumentáció a következő helyen található: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 27. 2011 ZAJ/REZGÉS • Az EN 60745 alapján végzett mérések szerint ezen készülék hangnyomás szintje 93 dB(A) a hangteljesítmény szintje 104 dB(A) (normál eltérés: 3 dB), a rezgésszám < 2, 5 m/s² (kézre-ható érték; szórás K = 1, 5 m/s²) • A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745 szabványban meghatározott szabványosított teszttel összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra történő felhasználása során - az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét - az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát, jelentősen csökkentheti a kitettség szintjét !Az eszköz és tartozékai karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megszervezésével védje meg magát a rezgések hatásaitól • Mindig tartsa tisztán a gépet és a vezetéket (különös tekintettel a szellőzőnyílásokra ) !Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót • Közvetlen a használat után tisztítsa meg a körfűreszlapot (főleg a gyantától és a ragasztótól) • Ha a gép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni - küldje az összeszerelt gépet a vásárlást bizonyító számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi SKIL szervizállomás címére (a címlista és a gép szervizdiagramja a www. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A SKIL 5266 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a SKIL 5266 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag