Használati utasítás SONY HVL-HL1

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) SONY HVL-HL1 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) SONY HVL-HL1 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) SONY HVL-HL1 kézikönyv letöltésében.


SONY HVL-HL1 : Töltse le a teljes kézikönyvet. (484 Ko)

Az alábbi, erre e termékre kiadott kézikönyveket is letöltheti:

   SONY HVL-HL1 (311 ko)
   SONY HVL-HL1 annexe 2 (170 ko)
   SONY HVL-HL1 annexe 1 (170 ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató SONY HVL-HL1

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] · Ügyeljen, hogy ne juthasson valamilyen tárgy vagy folyadék a videolámpára vagy a videolámpába. · Ne üsse meg vagy rázza meg a bekapcsolt videolámpát, mert ezzel sérülést okozhat vagy csökkentheti a lámpa élettartamát. [. . . ] Energiaellátási követelmények Teljesítményfelvétel Legnagyobb fényer Megvilágítási irány Megvilágítási szög Folyamatos világítási id Akkumulátortípus (DCR-HC90)* NP-FA50 NP-FA70 7, 2 V egyenáram kb. 15° Világítási idtartam Alkalmazott videokamera 35 (30) 70 (60) 1 Fordítsa el teljesen a rögzítgombot az óramutató járásával ellentétes irányba 1. 2 Illessze a videolámpa 2 hátoldalán lév nyílat a videokamerán 3 lév nyílhoz. 3 Szerelje fel a videolámpa csatlakozópapucsát a videokamera 4 homorú részére, majd tolja a videolámpát a nyíl 3 irányába. 4 Fordítsa a rögzítgombot kattanásig az óramutató járásának irányába. 5 Fordítsa a videolámpát a videokamera lencséjével azonos irányba. A videolámpa több, mint 180°-ban elforgatható. Avideolámpafelszerelése Avideolámpaeltávolítása 1 Lazítsa meg a rögzítgombot az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva a nyíllal ellentétes irányban. 2 Az eltávolításhoz nyomja le, majd húzza fel a videolámpát a nyíllal ellentétes irányba. Megjegyzés Ha nem tudja behelyezni a videolámpát, a rögzítés kioldásához forgassa a rögzítgombot az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig. BAvideolámpahasználata 1 Állítsa a fkapcsolót AUTO helyzetbe. 2 Kapcsolja a videokamerát készenlét üzemmódba. Avideolámpaönmûködõbekapcsolása sötéthelyen A videolámpa önmköden bekapcsol, ha sötét helyen használja a videokamerát. AUTO üzemmódban a videolámpa körülbelül 5 perc elteltével még felvétel közben is kikapcsol. (Közelít értékek teljesen feltöltött akkumulátorral) * Zárt LCD-képernyvel használva. Nyitott LCD-képernyvel a zárójelben látható idtartam érvényes. A videolámpa kikapcsolásához, ha be van kapcsolva, állítsa a videokamera fkapcsolóját OFF (CHG) helyzetbe, vagy kapcsolja ki (OFF) a videolámpát. A videolámpa teljes felvételi idre történ bekapcsolásához kapcsolja be (ON) a videolámpát. A 1 4 1 2 HU Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyjtési rendszereiben) Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyjtésére kijelölt gyjthelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. [. . . ] Az izzó közvetlenül a kiégés után forró. Az eltávolítás eltt várja meg, hogy az izzó lehljön. 1 Miután ellenrizte, hogy az izzó megfelelen lehlt, távolítsa el az ellapot egy erre alkalmas tárgy beillesztésével, például pénzérmével. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A SONY HVL-HL1 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a SONY HVL-HL1 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag