Használati utasítás SONY SAL18552

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) SONY SAL18552 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) SONY SAL18552 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) SONY SAL18552 kézikönyv letöltésében.


SONY SAL18552 : Töltse le a teljes kézikönyvet. (480 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató SONY SAL18552

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] A fényképezgép állvány használatakor gyorsan átállítható a függleges és vízszintes helyzet között a stabilitás fenntartásával. · A szürke jelzések (nyak jelzések) 90° osztásközzel találhatók az állvány rögzít-nyakon. A fényképezgép pontos beállításához (2) illessze az állvány-rögzít nyak szürke jelzését a lencsén lév szürke jelzéshez (nyak jelzés). · A fényképezgép helyzetének beállítása után húzza meg a nyak-rögzít gombot. (1) (2) A lencsét Sony fényképezgépekhez tervezték. FIGYELEM! Tzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának. Ne nézzen a napba a lencsén keresztül, mert az károsíthatja a szemét vagy vakságot okozhat. [. . . ] Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyjtési rendszereiben) Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyjtésére kijelölt gyjthelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erforrások megrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyjt szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Képsarkok sötétedése A lencse használatakor a kép sarkai sötétebbek lehetnek a közepénél. Ezen (képsarok sötétedésnek nevezett) jelenség csökkentése érdekében zárja a rekesznyílást 1­2 fokozattal. Az állvány-rögzít nyak leszerelése Az állvány-rögzít nyak leszerelhet. (3) (4) 1 2 3 4 Vegye le a fényképezgéprl a lencsét. · A részleteket lásd , , A lencse fel- és leszerelése" szakaszban. Páralecsapódás Ha hideg helyrl meleg helyre viszi a lencsét, páralecsapódás következhet be a lencsén. Ennek elkerüléséhez helyezze manyag tasakba vagy hasonlóba a lencsét. Csak akkor vegye ki a lencsét, ha a bels leveg hmérséklete elérte a környezeti hmérsékletet. Lazítsa meg a nyak-rögzít gombot (1). Fordítsa el az állvány-rögzít nyakat, hogy az állvány-rögzít nyakon lév piros jelzés (nyak felszerelés jelzés a SET/RELEASE mellett) illeszkedjen a lencsén lév narancssárga jelzéshez (felszerelés jelzés) (3). Mozgassa az állvány-rögzít nyakat a lencse felfogatása felé és vegye le az állvány-rögzít nyakat a lencsérl (4). A lencse tisztítása · Ne érintse meg közvetlenül a lencse felületét. · Ha a lencse beszennyezdik, srített levegs lencsetisztító szerrel tisztítsa és törölje le tiszta, puha ruhával (javasoljuk a (külön megvásárolható) KK-CA tisztítókend használatát). APS-C méret képérzékelvel rendelkez digitális tükörreflexes fényképezgépek használatakor a mélységélesség alacsonyabb. 2 3 Illessze a szrtartó rögzítésének narancssárga jelzését a szrtartóhoz, úgy, hogy a szr oldal nézzen a fényképezgép felé, majd illessze be a szrtartót a lencse házába. Nyomja le a szrtartó rögzítését, majd a rögzítéshez fordítsa el 90°-kal. · A szrtartó rögzítés narancssárga jelzése merleges a tartóra. Az élességbeállítás-rögzít gombok használata A lencse 4 élességbeállítás-rögzít gombbal rendelkezik. AF módban az AF kikapcsolásához nyomja meg az élességbeállítás-rögzít gombot. Az élességbeállítás rögzítésre kerül és elengedheti az elsütgombot az élességbeállítás megtartása mellett. Az AF visszakapcsolásához nyomja meg az A bedugható polarizáló (körkörös) szr használata élességbeállítás-rögzít gombot az elsütgomb félig nyomva tartása közben. 1 2 A keresbe nézve állítsa be az élességet. A fényképezéshez megfelel polarizálási fok beállításához forgassa a bedugható polarizáló (körkörös) szrtartón lév beállító gyrt. · A polarizáló (körkörös) szr csökkenti vagy megsznteti a nem fém (például víz, üveg, ablak, fényes manyag, kerámia, papír stb. ) felületek nem kívánatos visszaverdéseit (polarizált fény). A légkörben lév polarizált fényt is kiszri, így általában gazdagabb színeket eredményez. A polarizálási fokot beállíthatja, hogy az élesség megfelel legyen a kék ég fényképezésekor. · Fényképezéskor általában a lehet legkisebbre kell csökkenteni a visszavert fényt (polarizációt), azonban a kívánt hatás eléréséhez beállíthatja a polarizálási fokot. · A képérzékelt elér fény mennyisége csökken. Ha a fényképezgép kézi megvilágítási módra van állítva és kézi fénymért alkalmaz, vagy ha a fényképezgép kézi megvilágítás üzemmódban van és az egyes küls vaku egységeken rendelkezésre álló kézi vaku vezérlést használja, állítsa a megvilágítás kiegyenlítést a rekesznyílás 1­2 fokozatos nyitására + irányban. Állítsa be az élességbeállítás-rögzítés, el-élességbeállítás kapcsolót FOCUS HOLD helyzetbe és nyomja meg az élességbeállítás-rögzít gombot. · Az élességbeállítás-rögzít gomb mködése egyéni funkcióbeállítással rendelkez fényképezgépeken eltér lehet. [. . . ] Ha a fényképezgép kézi megvilágítási módra van állítva és kézi fénymért alkalmaz, vagy ha a fényképezgép kézi megvilágítás üzemmódban van és az egyes küls vaku egységeken rendelkezésre álló kézi vaku vezérlést használja, állítsa a megvilágítás kiegyenlítést a rekesznyílás 1­2 fokozatos nyitására + irányban. Állítsa be az élességbeállítás-rögzítés, el-élességbeállítás kapcsolót FOCUS HOLD helyzetbe és nyomja meg az élességbeállítás-rögzít gombot. · Az élességbeállítás-rögzít gomb mködése egyéni funkcióbeállítással rendelkez fényképezgépeken eltér lehet. A részleteket lásd a fényképezgép kezelési útmutatójában. Az élesség-tartomány beállítása (AF tartomány) Az élesség-tartomány határoló lehetvé teszi az élességbeállítási id csökkentését. Beállíthatja a kívánt élességtartományt, majd kiválaszthatja azt. Minségtanúsítás A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SAL18552 típusú készülék a 2/1984. 10. ) számú BkM-IpM együttes rendeletben elírtak szerint megfelel a következ mszaki jellemzknek. Megegyez 35 mm-es fókusztávolság*1 (mm) 450 Lencse csoportelem Legkisebb fókusz*4 (m) Méretek (legnagyobb átmér × magasság) (mm) kb. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A SONY SAL18552 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a SONY SAL18552 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag