Használati utasítás WHIRLPOOL WFC 3C26 GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Szponzorált linkek

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) WHIRLPOOL WFC 3C26 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) WHIRLPOOL WFC 3C26 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) WHIRLPOOL WFC 3C26 kézikönyv letöltésében.


WHIRLPOOL WFC 3C26 GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO: Töltse le a teljes kézikönyvet. (10918 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató WHIRLPOOL WFC 3C26GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításaiból eredő károkért. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Kisgyermekek (0–3 éves kor) és gyermekek (3–8 éves kor) kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. Felügyelet mellett vagy a biztonságos használatra vonatkozó tájékoztatást követően és a fennálló kockázatok megértése után használhatják a készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek. [. . . ] az üzembe helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Üzembe helyezés közben ügyeljen arra, hogy a készülék ne károsítsa a tápkábelt. A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja be. A készüléket csak szakember kötheti be a vízhálózatba, figyelembe véve a gyártó által 27 mellékelt utasításokat és a helyi biztonsági előírásokat. Minden csövet biztonságosan rögzíteni kell, megelőzve a működés közbeni kilazulást. A helyi vízművek valamennyi előírását be kell tartani. Ne vágja el a hajlékony tömlőket és – vízstop rendszerű készülék esetén – ne engedje bele a vízbe a vízhálózatba való bekötéshez szükséges műanyag dobozt. A készülék használata közben a hátsó fal hozzáférhetőségét fenntartható módon kell korlátozni (pl. A készüléknek a faltól vagy a bútorok felől megközelíthetőnek kell lennie). A készülék üzembe helyezése során ügyeljen arra, hogy mind a négy láb stabilan álljon a padlón, és szükség esetén állítsa be azokat. Vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy a készülék tökéletesen vízszintesen áll-e. 28 Ha a beszerelendő készülék a sor végén kap helyet úgy, hogy az oldalfala szabadon marad, akkor az összenyomódás veszélyének elkerülése érdekében a forgópántos részt burkolattal kell ellátni. Az alsó szellőzőnyílásokkal rendelkező mosogatógépeknél ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne takarja el szőnyeg. AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően a beszereléshez egy többpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú, földelt kapcsoló szükséges. [. . . ] A terméken vagy a kísérő dokumentációban látható szimbólum azt A csomagolás különféle részeinek hulladékba helyezését ezért felelősségteljesen, a hulladékok ártalmatlanítását szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze. A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK LESELEJTEZÉSE A készülék leselejtezésekor tegye azt használhatatlanná: vágja le a tápkábelt, távolítsa el az ajtókat és kihúzható elemeket (ha vannak), így jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra. Dacă pe furtunul de alimentare instalat este marcată specificaţia „25°C max”, temperatura maximă admisă a apei este de 25 °C. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A WHIRLPOOL WFC 3C26 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a WHIRLPOOL WFC 3C26 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag