Használati utasítás AEG DBB5960HM

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) AEG DBB5960HM kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) AEG DBB5960HM alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) AEG DBB5960HM kézikönyv letöltésében.


AEG DBB5960HM : Töltse le a teljes kézikönyvet. (19690 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató AEG DBB5960HM

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felels hivatallal. A készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint a csökkent fizikális, érzékszervi és szellemi képességekkel bíró személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelel tudással és tapasztalattal, kizárólag megfelel felügyelet mellett használhatják, illetve abban az esetben, ha megfelel útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatát illeten és megértették a készülék használatával járó veszélyeket!Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel! [. . . ] Az elszívót SOHA ne használja tárolófelületként, hacsak az ilyen célra való használata nincs egyértelmen jelezve!Tüntetve, hogy a küls kivezetés, vagy a szrt, bels környezetbe visszaforgatott változat közül melyik használható az Ön Ha az elszívó rendelkezik villásdugóval, csatlakoztassa egy hozzáférhet helyen elhelyezett, az érvényben lév szabványoknak megfelel dugaszoló aljzathoz, akár a beszerelést követen is. Ha nem rendelkezik csatlakozódugóval (közvetlen csatlakozás a hálózathoz) vagy a dugaszoló aljzat nem hozzáférhet, szereljen fel egy szabványos, kétpólusú megszakítót akár a beszerelést követen is, amely III. Mieltt az elszívó áramkörét visszaköti a hálózatba és ellenrzi, hogy az elszívó helyesen mködike, mindig ellenrizze azt is, hogy a hálózati vezeték beszerelése szabályos-e. A fzkészülék felülete és a konyhai szagelszívó legalsó része közötti minimális távolság nem lehet kisebb, mint 50cm elektromos fzlap, és 65cm gáz vagy vegyes tüzelés fzlap esetén. Ha a gázfzlap beszerelési utasításában ennél nagyobb távolság szerepel, azt kellfigyelembe venni. Takarítás vagy karbantartás eltt minden esetben kösse ki az elszívót az elektromos hálózatból a villásdugó kihúzása vagy a lakás f biztosítékának lecsapása révén. Az elszívót gyakran kell tisztítani, mind belülrl, mind kívülrl (legalább olyan gyakran, mint a zsírszr filterek tisztítását). A helytelen karbantartás, vagy a fent említett utasítások be nem tartása miatt a motorban esetleg bekövetkez károk vagy tzesetek miatt semmiféle felelsséget nem vállalunk. 1 Zsírszr filter Havonta egyszer nem agresszív tisztítószerrel, kézzel vagy mosogatógépben, alacsony hfokon és rövid ciklussal el kell mosogatni. A szénfiltert kéthavonta lehet elmosni meleg vízben és megfelel mosószerrel, vagy mosogatógépben 65 °C-on (mosogatógépben történ mosás esetén teljes mosogatási ciklust végezzen, edények nélkül). A felesleges vizet a filter megrongálása nélkül távolítsa el, majd vegye ki a manyag keret belsejében található matracszer betétet és végleges szárítás céljából 10 percre tegye a sütbe 100 °C-on. A szénfilter telítdése többé vagy kevésbé hosszú id alatt történik meg, a tzhely típusától és a zsírszr tisztogatásának rendszerességétl függen. mindenképpen cserélni kell a betétet legalább négyhavonként. NEM lehet kimosni vagy regenerálni 4 Regenerálható szénszr Az aktív szénszrt kéthavonta regenerálni kell (illetve minden olyan alkalommal szükség van a regenerálásra, amikor a zsírszr telítettségét jelz rendszer -ha van a készüléken ilyen- jelzi ennek szükségességét). Amikor a konyhában különösen nagy a párakoncentráció, használja a nagyobb sebességet. [. . . ] Funcie Activare - Dezactivare panou de control Când hota este în standby apsai tasta 1 , toate ledurile se sting: panoul de control este dezactivat. apsai din nou tasta 1 , toate ledurile se aprind: panoul de control este activ. Funcie Activare - Dezactivare control saturare filtru carbon Când hota este în standby apsai tasta 5 mai mult de 3 secunde Tasta 7 se aprinde cu lumin intermitent pentru a arta c controlul de saturare a filtrului carbon a fost activat. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A AEG DBB5960HM MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a AEG DBB5960HM kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag