Használati utasítás AEG DVB5660HG

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) AEG DVB5660HG kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) AEG DVB5660HG alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) AEG DVB5660HG kézikönyv letöltésében.


AEG DVB5660HG : Töltse le a teljes kézikönyvet. (10463 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató AEG DVB5660HG

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor egy olyan beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönheten az alkalmazott innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentsen megkönnyítik ­ és amelyeket más készülékeken nem talál meg. [. . . ] A tiszta levegáramlás biztosítása érdekében fontos, hogy a konyha egy nyíláson keresztül közvetlenül legyen összekötve a külvilággal. Ha a konyhai elszívót nem villamos készülékekkel együtt használja, a környezeti negatív nyomás nem haladhatja meg a 0, 04 mbar értéket, mert csak így kerülhet el az, hogy a készülék visszaszívja a füstgázokat a helyiségbe. Amennyiben a gázfzlap üzembe helyezési útmutatója a fentinél nagyobb távolságot ír el, úgy azt kell betartani. Figyelem: áramütés kockázatával járhat az, ha nem szereli fel a jelen utasításban foglaltak szerint a rögzítést szolgáló csavarokat vagy eszközöket. A készüléket olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amelyen az érintkezk távolsága minimum 3 mm. A készüléket 8 évnél nem fiatalabb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékel vagy szellemi képességgel rendelkez, megfelel tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek is használhatják szigorú felügyelet mellett, illetve ha ismerik a készülék biztonságos használati módját és a kapcsolódó veszélyeket. ?gyeljen arra, hogy ne játszhassanak gyermekek a készülékkel. A terméken, illetve a csomagoláson látható szimbólum arra utal, hogy a termék nem kezelhet normál háztartási hulladékként. Az ártalmatlanítandó terméket megfelel gyjthelyen kell leadni, ahol elvégzik az elektromos és elektronikus alkatrészek újrahasznosítását. Ha Ön gondoskodik a termék megfelel ártalmatlanításáról, akkor ezzel hozzájárul ahhoz, hogy elkerülhetk legyenek a hulladékká vált termék nem szabályos ártalmatlanítása miatt a környezetre és egészségre nézve potenciálisan káros következmények. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzat, a háztartási hulladékgyjt szolgálat vagy a terméket értékesít bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni. Mieltt bármilyen tisztítási vagy karbantartási mveletre sor kerülne, fontos a készülék kikapcsolása vagy áramtalanítása. [. . . ] a vészjelzés az elszívó 40 üzemórájának eltelte után lép mködésbe. A H gomb villog: azt jelzi, hogy ki kell cserélni az aktív szenes szrket, és hogy ki kell mosni a fém zsírszrket is. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A AEG DVB5660HG MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a AEG DVB5660HG kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag