Használati utasítás AEG FSB51400Z

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) AEG FSB51400Z kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) AEG FSB51400Z alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) AEG FSB51400Z kézikönyv letöltésében.


AEG FSB51400Z : Töltse le a teljes kézikönyvet. (1742 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató AEG FSB51400Z

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a késeket és a hegyes eveszközöket az eveszközkosárba. ?gyeljen arra, hogy a készülék alsó részén lev szellznyílásokat (ha vannak) a készülék alatti sznyeg ne zárja el. Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hmérséklet 0 °C alatt van. ?gyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhet legyen. [. . . ] Ha az öblítszer-adagoló kiürült, az öblítszer-adagoló visszajelz világítani kezd, ami azt jelzi, hogy be kell tölteni öblítszert. ha öblítszert tartalmazó kombinált mosogatószer-tablettákat használ , és a szárítási eredmény megfelel , az öblítszer feltöltésére figyelmeztet visszajelzt ki lehet kapcsolni. Azonban a legjobb szárítási eredmények érdekében javasoljuk, hogy mindig használjon öblítszert. Amennyiben öblítszer nélkül használja a normál mosogatószert vagy a kombinált mosogatószer-tablettákat, kapcsolja be a figyelmeztetést, hogy az öblítszer feltöltés visszajelzje aktív maradjon. A felhasználói üzemmódba lépéshez egyszerre nyomja meg és tartsa Nincs lehetség ezen hangjelzések kikapcsolására. Amikor a program lejár, szintén egy hangjelzés hallható. A felhasználói üzemmódba lépéshez egyszerre nyomja meg és tartsa A szárítási szakasz közben egy mechanizmus kinyitja a készülék ajtaját, és nyitva tartja azt. A felhasználói üzemmódba lépéshez egyszerre nyomja meg és tartsa Egy program elindítása eltt mindig kapcsolja be a megfelel kiegészít funkciókat. A kiegészít funkciókat a program mködése közben nem lehet be- vagy kikapcsolni. Addig tartsa nyomva egyszerre a és gombot, amíg világítani nem 5 percre van szüksége ahhoz, hogy a vízlágyítóban lév A mosási fázis csak akkor kezddik meg, amikor a fenti mvelet véget ér. A kiömlött öblítszert nedvszívó törlkendvel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram alatt megakadályozza a túlzott habképzdést. ?gyeljen arra, hogy a készülék programválasztási üzemmódban legyen. Ha világít a só visszajelz, akkor töltse fel a sótartályt. Ha világít az öblítszer-adagoló visszajelz, akkor töltse fel az öblítszer-adagolót. Tegye a mosogatószert por vagy tabletta formájában az adagolóba (A). Tartsa résnyire nyitva a készülék ajtaját. A visszaszámlálás mködése alatt a késleltetési id növelhet, azonban a Ha a AirDry funkció automatikusan kinyitja a készülék ajtaját, ne próbálja azt becsukni a kinyitást követ 2 percen belül, mert ezzel kárt tehet a készülékben. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot, vagy várja meg, hogy az Auto Off funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket. A készülékbe való bepakoláskor ügyeljen arra, hogy a mosogatókar fúvókáiból kilép víz teljesen elérhesse és lemoshassa az edényeket. ?gyeljen arra, hogy az edények ne érjenek egymáshoz, illetve ne fedjék le egymást. [. . . ] Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy vár- Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízmtl. Ellenrizze, hogy a vízbefolyó-töml nincs-e megcsava- rodva vagy megtörve. Ha késleltetett indítás kiegészít funkció van beállítva, törölje azt, vagy várja meg a visszaszámlálás befejez- dését. Miután ellenrizte a készüléket, kapcsolja azt ki, majd kapcsolja be újra. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A AEG FSB51400Z MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a AEG FSB51400Z kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag