Használati utasítás BEKO HCP91310I

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) BEKO HCP91310I kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) BEKO HCP91310I alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) BEKO HCP91310I kézikönyv letöltésében.


BEKO HCP91310I : Töltse le a teljes kézikönyvet. (40942 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató BEKO HCP91310I

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Eladás, átadás vagy költözés esetén gondoskodjon arról, hogy a kézikönyv a terméket kísérje. Ne módosítsa a termék elektromos vagy mechanikai rendszerét, vagy a kivezet csöveket. Ellenkez esetben forduljon a viszonteladóhoz és ne szerelje fel a berendezést. [. . . ] ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végz telephelyek valamelyikén kell leadni. Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi elírások szerint kell eljárni. A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bvebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végz társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta. A megfelel használatot és a környezetre gyakorolt káros hatás mérséklését elsegít javaslatok: Az elszívót a minimum sebességen kapcsolja be akkor, amikor a fzést megkezdi, és hagyja néhány percig üzemelni még azt követen is, hogy a fzést befejezte. A berendezést csak akkor kapcsolja nagyobb sebességfokozatra, ha a fzés közben nagy mennyiség füst vagy gz keletkezik, és csak akkor használja az intenzív sebességet, ha arra ténylegesen szükség van. Cserélje ki a szénszrket akkor, amikor a berendezés jelzi ennek szükségességét, így biztosíthatja, hogy a készülék hatékonyan nyeli el a szagokat. A megfelel szrképesség biztosítása érdekében cserélje ki a zsírszrt akkor, amikor a berendezés erre figyelmeztet. Az elszívót úgy tervezték, hogy kivezetett üzemmódban a szabadba történ kibocsátással, vagy filteres, keringtetett üzemmódban mködhessen. Ha a páraelszívó szén lterrel rendelkezik, ezt ki kell venni!Amennyiben a fzés füstjét és gzeit nem lehet a kültérbe kivezetni, a páraelszívót keringtetett üzemmódban is lehet használni, úgy, hogy a kürtre felszereli az F deflektort, valamint egy vagy több szénfiltert (a megvásárolt modellnek megfelelen), így a füst és pára a fels H rácsozaton át visszaforgatásra kerül. Ha a páraelszívó szénfilterrel nem rendelkezik, ezt meg kell rendelni, és használatba vétel eltt fel kell szerelni. Az elszívó motor nélküli modellek csak kivezetett változatban mködnek és küls elszívó egységhez (ez nem jár a készülékhez) kell kötni ket. ?bra 3 A fzkészülék felülete és a konyhai szagelszívó legalsó része közötti minimális távolság nem lehet kisebb, mint 55 cm elektromos fzlap, és 65 cm gáz vagy vegyes tüzelés fzlap esetén. Ha a gázfzlap beszerelési utasításában ennél nagyobb távolság szerepel, azt kellfigyelembe venni. Ha az elszívó rendelkezik villásdugóval, csatlakoztassa egy hozzáférhet helyen elhelyezett, az érvényben lév szabványoknak megfelel dugaszoló aljzathoz, akár a beszerelést követen is. Ha nem rendelkezik csatlakozódugóval (közvetlen csatlakozás a hálózathoz) vagy a dugaszoló aljzat nem hozzáférhet, szereljen fel egy szabványos, kétpólusú megszakítót akár a beszerelést követen is, amely III. [. . . ] AVERTISMENT: Prile accesibile ale hotei pot deveni fierbinti când este hota este utilizat cu aparate de gtit. ?n cazul în care nu este posibil evacuarea fumurilor i a vaporilor provenii în urma coacerii ctre exterior, se poate utiliza hota în versiunea trant, montându-se pe co deflectorul F împreun cu unul sau mai multe filtre de crbune (în baza modelului dvs. Dac instruciiunile dispozitivului de gtit cu gaz specific o distan mai mare, este necesar s inei cont de aceasta. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A BEKO HCP91310I MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a BEKO HCP91310I kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag