Használati utasítás CANDY CHW6BRX

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) CANDY CHW6BRX kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) CANDY CHW6BRX alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) CANDY CHW6BRX kézikönyv letöltésében.


Mode d'emploi CANDY CHW6BRX
Download
Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató CANDY CHW6BRX

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Ha a készülék dugasza nem illik a táphálózati aljzatba, akkor a dugaszt képzett villanyszerelvel kell kicseréltetni a megfelel típusúra. Mind a dugasznak, mind az aljzatnak meg kell felelnie az adott országban érvényes telepítési elírásoknak. A táphálózathoz történ csatlakoztatás elvégezhet egy olyan kétsarkú megszakító beiktatásával a készülék és az áramforrás közé, amely elbírja a maximális csatlakoztatott terhelést és megfelel a hatályos jogszabályoknak. a sárga-zöld földelkábelt a megszakítónak nem szabad megszakítania. [. . . ] A készüléket csak megfelel, elírt csatlakozási pontra szabad csatlakoztatni, a 3-csapos 13 A-es dugó/aljzat nem felel meg. Kétsarkú kapcsolót kell biztosítani, és az áramkört megfelel biztosító-védelemmel kell ellátni. az egyes termékek teljesítményigényével kapcsolatos további részletek a felhasználói utasításban és a készülék géptörzslapján találhatók. Beépített készülék esetén javasoljuk, hogy ha a meglévnél hosszabb kábelt szeretne, akkor megfelel, hálló típust használjon. Ismételten emlékeztetjük, hogy a készüléket megfelelen földelni kell; a gyártó elhárít minden felelsséget a hibás elektromos telepítésbl származó eseményekkel kapcsolatban. Ha a csatlakozódugó még nincs felszerelve, akkor a géptörzslapon jelzett terhelésnek megfelel dugót használjon. a földelkábel színe sárga-zöld. A csatlakozódugónak mindig hozzáférhetnek kell lennie. Ellenrizze a teljesítménnyel kapcsolatos adatokat a géptörzslapon, és ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel 3x0. A készülék táphálózatra történõ közvetlen csatlakoztatásához a rögzített huzalozásba beépített eszköz szükséges, amely az összes pólusnál olyan érintkezõ-elkülönítéssel rendelkezik, amely a huzalozási szabályoknak megfelelõen teljes megszakítást biztosít III. (Csak az Egyesült Királyságban: a törvény értelmében a gázbekötést/üzembe helyezést úgynevezett "Gas Safe" szerelnek kell elvégeznie) A munkálatok megkezdése eltt ki kell kapcsolni az elektromos ellátást. a tzhelylap géptörzslapja tartalmazza a felhasználható gáztípust. A gázhálózatra vagy a gázpalackra történ csatlakoztatást annak ellenrzése után kell elvégezni, hogy a készülék a hálózati gáz típusához van-e beszabályozva. Ha a készülék nincs megfelelen beszabályozva, akkor olvassa el a gázbeállítás módosításával kapcsolatos utasításokat a következ bekezdésben. folyékony (palackos) gáz esetében használjon a vonatkozó országos szabályoknak megfelel nyomásszabályozókat. Csak olyan csöveket, alátéteket vagy tömítéseket használjon, amelyek megfelelnek a vonatkozó országos elírásoknak. Egyes típusok esetében kúpos csatlakozót szállítunk a berendezésekhez azokban az országokban, amelyekben az ilyen típusú csatlakozó használata kötelez; a 8. ?brán mutatjuk be, hogyan ismerhetk fel a különböz típusú csatlakozók (CY = hengeres, CO = kúpos). Minden esetben a csatlakozó hengeres részét kell a tzhelylaphoz csatlakoztatni. A rugalmas tömlt úgy kell felszerelni, hogy ne érintkezzen a burkolat mozgó részeivel (például egy fiókkal), és ne haladjon át olyan helyen, ahol összenyomódhat. Ha a tzhelylapot rugalmas tömlvel csatlakoztatja a hálózatra, ügyeljen arra, hogy a töml hossza ne haladja meg a 2 métert. Az ég használata eltt gyzdjön meg róla, hogy a rács peremei középpontjában legyen az ég, amint azt az alábbi ábra is mutatja. [. . . ] Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai szennyezanyagokat (melyek hatása káros lehet a környezetre) és alapanyagokat (melyeket újra fel lehet használni) egyaránt tartalmaznak. Fontos, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai különleges kezelésben részesüljenek, melyek során megfelelen eltávolítják és ártalmatlanítják az összes szennyezanyagot, és kinyerik az újrahasznosítható anyagokat. Az egyéni felhasználók is fontos szerepet játszanak annak biztosításában, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ne okozhassanak környezeti problémát; ennek érdekében néhány alapvet szabályt be kell tartani: . Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az önkormányzat vagy hivatalos vállalkozások által mködtetett begyjtési pontokon kell leadni. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A CANDY CHW6BRX MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a CANDY CHW6BRX kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag