Használati utasítás CANDY CMDDS 5144WH

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) CANDY CMDDS 5144WH kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) CANDY CMDDS 5144WH alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) CANDY CMDDS 5144WH kézikönyv letöltésében.


CANDY CMDDS 5144WH : Töltse le a teljes kézikönyvet. (1809 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató CANDY CMDDS 5144WH

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] A berendezés hátsó részén a kondenzátor fém vezetékeinek érintése elkerülése érdekében a berendezés tisztítását/szállítását körültekinten kell végezni, mivel megsérülhet az ujja, keze, vagy a termék. Ne próbáljon a berendezésre ráülni vagy ráállni, mert tervezése nem erre a célra történt. A fkábelek törése és sérülése érdekében ellenrizze, hogy a fkábelek nem szorultak-e a berendezés alá a szállítás/mozgatás alatt és után. A berendezés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogyne sérüljön meg a padló, ne sérüljenek meg a csövek, falburkolatok, stb. [. . . ] Soha ne használjon vizet a kompresszor mosásához, a rozsdásodás megelzéséhez tisztítás után törölje át száraz textíliával. A garancia érvényét veszti, ha a termék telepítése vagy használata kereskedelmi vagy nem lakócélú háztartási helyiségben történik. Ha egy lakattal vagy retesszel rögzített ajtajú használt terméket selejtez, gyerekek beszorulásának elkerülése érdekében ellenrizze, hogy biztonságos körülményekben hagyta. A berendezést 8 évnél idsebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képesség, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkez személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megfelel utasításokkal láttál el ket a berendezés biztonságos használatát illeten és megértették a használatból ered veszélyeket. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt végezhetik. Ha a termék szállítása függlegesen történt, csak bal oldalára helyezhet (ha az ajtó elre néz), és legalább 4 órán keresztül nem mködtethet, hogy a rendszer leülepedjen a berendezés függleges pozícióba történ fordítása után. Ha lehetséges, ne helyezze a berendezést tzhelyek, ftegységek közelébe, ne tegye ki közvetlen napfénynek, ez a kompresszor hosszú ideig történ mködését okozza. Ha a telepítés hforrás vagy htberendezés mellé történt, tartsa be az alábbi minimum távolságokat: A berendezés körül a szabad leveg áramláshoz biztosítson elegend helyet, melynek átlaghmérséklete 16°C - 32°C között van. Ideális esetben a berendezés hátsó részén minimum 9cm, oldalsó részén minimum 2cm helyre van szükség. Ne helyezze a fagyasztót nedves helyre, hogy a fém részek ne Soha ne helyezze a htgépet süllyesztett falba, beépített szekrényekbe vagy bútorokba, a berendezés hátsó részén a rács felforrósodhat és az oldalsó rész felmelegedhet. Ha a berendezést lekapcsolja, várjon 30 percet mieltt visszakapcsolja, hogy a htfolyadék leülepedhessen. 30 perc letelte után nyissa ki az ajtót, ha a htben a hmérséklet megfelelen lecsökkent, azt jelzi, hogy a ht rendszer jól mködik. , , MED" beállítás: normál mködés (a legtöbb esetben megfelel) , , MAX" beállítás: a leghidegebb hmérséklet Magas környezeti hmérséklet esetén: elfordulhat, hogy a termosztátot a leghidegebb hmérsékletre (, , MAX" pozíció) kell állítani. Ez azzal járhat, hogy a kompresszor folyamatosan dolgozik a htszekrényben lév alacsony hmérséklet fenntartásához. Elfordulhat, hogy a készülék nem üzemel folyamatosan az elvárásoknak megfelelen (a htszekrény tartalma esetlegesen leolvad, vagy a fagyasztószekrényben a hmérséklet túlságosan megemelkedik), amikor az tartósan olyan helyen van, ahol a hmérsékleti tartomány alsó végpontja a htszekrény rendeltetésszer használatához elírt üzemi hmérséklet alatt van. A bels hmérsékletet olyan tényezk befolyásolhatják, mint a htszekrény elhelyezése, a Szénsavas vagy habzó italokat ne tároljon a fagyasztószekrényekben vagy fiókokban, valamint alacsony hmérsékleten mköd szekrényekben vagy fiókokban, illetve egyes termékeket, mint például a vízalapú jégkrémeket ne fogyassza túlságosan alacsony hmérsékleten. Fokozottan ügyeljen a húsra és a halra: a ftt hsokat mindig a nyers hús fölé kell helyezni a baktérium továbbításának elkerülése érdekében. A nyers húst olyan tálcára helyezze, mely elég nagy ahhoz, hogy összegyjtse a levet, fedje le fóliával. Hagyjon helyet az élelmiszer körül: ez lehetvé teszi a htben a hideg leveg áramlását, és a ht minden részét hidegen tartja. : az ízek továbbterjedésének és a kiszáradásnak a megakadályozására az élelmiszert elkülönülten kell csomagolni vagy le kell fedni. Csak akkor nyissa ki a ht ajtaját, ha ételt helyez be, illetve ételt vesz ki. Amikor hosszabb ideig nincs otthon Hagyja az ajtót enyhén nyitva, hogy megelzze a kondenzálódást, valamint a penész és A kellemetlen szagok és penész kialakulásának a megelzése érdekében az ajtót hagyja enyhén nyitva; esetleg ­ szükség szerint ­ támassza ki vagy vegye le az ajtót. [. . . ] Helyezze át a szintezt a másik oldalra, majd állítsa be úgy, hogy a htszekrény vízszintesen álljon. -18 vagy annál kevesebb, az áramellátás helyreállásakor, élelmiszere biztonságban van. Ha a htberendezés nagyon hideg, elfordulhat, hogy véletlenül a termosztát vezérlt magasabb pozícióba állította. Ha a htberendezés nagyon meleg, elfordulhat, hogy a kompresszor nem mködik. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A CANDY CMDDS 5144WH MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a CANDY CMDDS 5144WH kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag