Használati utasítás CANDY CPG75SWPX

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) CANDY CPG75SWPX kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) CANDY CPG75SWPX alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) CANDY CPG75SWPX kézikönyv letöltésében.


CANDY CPG75SWPX : Töltse le a teljes kézikönyvet. (692 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató CANDY CPG75SWPX

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Gondoskodjon a konyha megfelel szellztetésérl: hagyja nyitva a természetes szellznyílásokat vagy szereljen fel mechanikus szellztet berendezést (szagelszívót). A készülék tartós, intenzív használata esetén kiegészít szellztetésre lehet szükség, például ablaknyitásra, vagy még hatékonyabb szellztetésre, például a mechanikus szellztet berendezés teljesítményszintjének növelésére. A tzhelylap olyan munkalapra helyezhet, amelynek hálló képessége 100°C, vastagsága pedig 25-45 mm. Ha a tzhelylapot mindkét oldalon szekrény mellé helyezzük, akkor a tzhelylap és a szekrény közötti távolságnak legalább 15 cm-nek (lásd a 4. [. . . ] Beépített készülék esetén javasoljuk, hogy ha a meglévnél hosszabb kábelt szeretne, akkor megfelel, hálló típust használjon. Ismételten emlékeztetjük, hogy a készüléket megfelelen földelni kell; a gyártó elhárít minden felelsséget a hibás elektromos telepítésbl származó eseményekkel kapcsolatban. Ha a csatlakozódugó még nincs felszerelve, akkor a géptörzslapon jelzett terhelésnek megfelel dugót használjon. A csatlakozódugónak mindig hozzáférhetnek kell lennie. Ellenrizze a teljesítménnyel kapcsolatos adatokat a géptörzslapon, és ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel 3x0. A készülék táphálózatra történõ közvetlen csatlakoztatásához a rögzített huzalozásba beépített eszköz szükséges, amely az összes pólusnál olyan érintkezõ-elkülönítéssel rendelkezik, amely a huzalozási szabályoknak megfelelõen teljes megszakítást biztosít III. (Csak az Egyesült Királyságban: a törvény értelmében a gázbekötést/üzembe helyezést úgynevezett "Gas Safe" szerelnek kell elvégeznie) A munkálatok megkezdése eltt ki kell kapcsolni az elektromos ellátást. a tzhelylap géptörzslapja tartalmazza a felhasználható gáztípust. A gázhálózatra vagy a gázpalackra történ csatlakoztatást annak ellenrzése után kell elvégezni, hogy a készülék a hálózati gáz típusához van-e beszabályozva. Ha a készülék nincs megfelelen beszabályozva, akkor olvassa el a gázbeállítás módosításával kapcsolatos utasításokat a következ bekezdésben. folyékony (palackos) gáz esetében használjon a vonatkozó országos szabályoknak megfelel nyomásszabályozókat. Csak olyan csöveket, alátéteket vagy tömítéseket használjon, amelyek megfelelnek a vonatkozó országos elírásoknak. Egyes típusok esetében kúpos csatlakozót szállítunk a berendezésekhez azokban az országokban, amelyekben az ilyen típusú csatlakozó használata kötelez; a 8. ?brán mutatjuk be, hogyan ismerhetk fel a különböz típusú csatlakozók (CY = hengeres, CO = kúpos). Minden esetben a csatlakozó hengeres részét kell a tzhelylaphoz csatlakoztatni. A rugalmas tömlt úgy kell felszerelni, hogy ne érintkezzen a burkolat mozgó részeivel (például egy fiókkal), és ne haladjon át olyan helyen, ahol összenyomódhat. Ha a tzhelylapot rugalmas tömlvel csatlakoztatja a hálózatra, ügyeljen arra, hogy a töml hossza ne haladja meg a 2 métert. 1)Az ábra szerint az alábbi sorrendben szerelje össze az alkatrészeket: A: 1/2 dugós illesztdarab hengeres B: 1/2 tömítés C: 1/2 hüvelyes illesztdarab kúpos-hengeres vagy 3) Tegye fel a szerelvényt (C) a fvezetékre merev rézcs vagy rugalmas acélcs segítségével. ?gyeljen arra is, hogy a rugalmas töml ne érintkezzen a szekrény mozgó alkatrészeivel (például fiókkal), illetve ne helyezkedjen el sérülésveszélyes területeken. Az égfejek meggyújtása után fordítsa el a szabályozógombot a minimális állásba, majd pedig vegye le a gombot (enyhe nyomással ez könnyen elvégezhet). [. . . ] Az egyéni felhasználók is fontos szerepet játszanak annak biztosításában, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ne okozhassanak környezeti problémát; ennek érdekében néhány alapvet szabályt be kell tartani: . Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az önkormányzat vagy hivatalos vállalkozások által mködtetett begyjtési pontokon kell leadni. Számos országban nagy méret elektromos és elektronikus berendezések hulladékai esetén megoldható, hogy az elszállító cég házhoz jöjjön. Amikor új készüléket vásárol, a régit visszaviheti a kereskednek, aki köteles azt ingyenesen begyjteni (egy új termékért egy régit), amennyiben a régi berendezés ugyanolyan típusú, és ugyanolyan funkciókkal rendelkezik, mint az új. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A CANDY CPG75SWPX MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a CANDY CPG75SWPX kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag