Használati utasítás ELECTROLUX CA6600IS-X

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) ELECTROLUX CA6600IS-X kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) ELECTROLUX CA6600IS-X alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) ELECTROLUX CA6600IS-X kézikönyv letöltésében.


ELECTROLUX CA6600IS-X : Töltse le a teljes kézikönyvet. (18140 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató ELECTROLUX CA6600IS-X

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Tips voor een correct gebruik om de milieu-impact te verminderen: Schakel de kap in op minimumsnelheid wanneer u begint te koken en laat de kap nog enkele minuten ingeschakeld nadat u klaar bent met koken. ?n olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. [. . . ] valamennyi üzembe helyezési és karbantartási mvelethez használjon védkesztyt. A készülék nem arra készült, hogy gyermekek, vagy csökkent fizikai vagy értelmi képességekkel rendelkez, tapasztalatok és ismeretek híján lev emberek használják, hacsak nem a biztonságukért felels személy felügyelete alatt, vagy ha ez a személy a készülék használatát megtanította. A konyhai páraelszívót SOHA nem szabad lerakó felületnek használni, kivéve, ha kifejezetten fel van tüntetve ez a lehetség. a helyiségnek elegend szellzéssel kell rendelkeznie , amennyiben a konyhai elszívót gáz és más tüzelanyaggal mködtetett készülékekkel egyidben használják. Az elszívott levegt nem szabad olyan kéménybe, füstcsbe vezetni, amelyet gáz vagy más tüzelanyagok égéstermékeinek elvezetésére használnak. B zsiradékban sütni csak ellenrzés mellett szabad, nehogy a túlhevült olaj vagy zsír meggyulladjon. A füstelvezetésre vonatkozó mszaki és biztonsági intézkedések tekintetében szigorúan be kell tartani a helyi illetékes hatóságok elírásait. az elszívót gyakran kell tisztogatni , mind belülrl , mind kívülrl. (LEGALÁBB HAVONTA EGYSZER, minden esetben betartva ezen kézikönyvben kifejezetten elírt karbantartási utasításokat. A mellékelt beszerelési útmutatóban fel van tüntetve, hogy a küls kivezetés, Vagy a szrt, bels környezetbe visszaforgatott változat közül melyik Ha az elszívó rendelkezik villásdugóval, csatlakoztassa egy hozzáférhet helyen elhelyezett, az érvényben lév szabványoknak megfelel dugaszoló aljzathoz, akár a beszerelést követen is. Ha nem rendelkezik csatlakozódugóval (közvetlen csatlakozás a hálózathoz) vagy a dugaszoló aljzat nem hozzáférhet, szereljen fel egy szabványos, kétpólusú megszakítót akár a beszerelést követen is, amely III. Mieltt az elszívó áramkörét visszaköti a hálózatba és ellenrzi, hogy az elszívó helyesen mködike, mindig ellenrizze azt is, hogy a hálózati vezeték beszerelése szabályos-e. A fzkészülék felülete és a konyhai szagelszívó legalsó része közötti minimális távolság nem lehet kisebb, mint 50cm elektromos fzlap, és 50cm gáz vagy vegyes tüzelés fzlap esetén. Ha a gázfzlap beszerelési utasításában ennél nagyobb távolság szerepel, azt kellfigyelembe venni. [. . . ] Dac nu este prevzut cu techer (conexiunea este direct la reea) sau techerul nu este poziionat într-o zon accesibil i dup instalare, aplicai un întreruptor bipolar la norm care s asigure deconectarea complet de la reea în condiiile categoriei de supratensiune III, conform regulilor de instalare. Dac instruciiunile dispozitivului de gtit cu gaz specific o distan mai mare, este necesar s inei cont de aceasta. 2 Filtru cu carbon activ lavabil Saturaia filtrului de crbune depinde de folosirea mai mult sau mai puin prelungit a tipului de maina de gtit precum i de curarea regular a filtrului pentru grsime. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A ELECTROLUX CA6600IS-X MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a ELECTROLUX CA6600IS-X kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag