Használati utasítás GARMIN NUVI 1390T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) GARMIN NUVI 1390T kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) GARMIN NUVI 1390T alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) GARMIN NUVI 1390T kézikönyv letöltésében.


GARMIN NUVI 1390T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Töltse le a teljes kézikönyvet. (824 Ko)

Az alábbi, erre e termékre kiadott kézikönyveket is letöltheti:

   GARMIN NÜVI 1390T (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1390T QUICK START MANUAL (564 ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató GARMIN NUVI 1390TIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Tartsa tisztán a szélvédt, hogy a szerel stabilan rajta maradjon. A jármvet legjobb tudása szerint, biztonságosan vezesse. Ügyeljen, hogy vezetés közben ne vonja el figyelmét a készülék, és mindig vegye figyelembe az összes forgalmi körülményt. [. . . ] Ne hagyja a készüléket hforrásnak kitett vagy magas hmérséklet helyen, például felügyelet nélkül hagyott jármben, napfénynek kitéve. A károsodás megelzése érdekében kiszálláskor vegye ki a készüléket a jármbl, vagy tárolja közvetlen napfénytl védett helyen, például a kesztytartóban. A készülék és az akkumulátor a hatályos törvényeknek és szabályoknak megfelel leselejtezése érdekében forduljon a helyi hulladékfeldolgozó intézményhez. A felhasználó által cserélhet akkumulátorokra vonatkozó további figyelmeztetések: · A felhasználó által nem cserélhet akkumulátorokra vonatkozó további figyelmeztetés: · Ne próbálja meg eltávolítani a felhasználó által nem cserélhet akkumulátort. Bizonyos rádiófrekvencia-használati korlátozások miatt az FM-távadók használata bizonyos európai országokban jelenleg törvénybe ütközik. Ellenrizze a helyi rendelkezéseket minden európai országban, ahol használni kívánja az FM-távadót, hogy használata legális-e. Teljes mértékben Ön a felels azért, hogy betartsa az összes vonatkozó törvényt és rendelkezést abban az országban, ahol a terméket használja. Azon országok listáját, amelyek jelenleg megtiltják az FM-távadók használatát, illetve azokét, amelyek jelenleg megkövetelik engedély beszerzését az FM-távadó használata eltt, lásd a www. Gyakorlatilag minden adatforrás tartalmaz pontatlan vagy nem teljes adatot. Egyes országokban a teljes és pontos térképi információ vagy nem áll rendelkezésre, vagy csak riasztóan magas áron. A Garmin ezennel kijelenti, hogy ez a termék az 1999/5/EK irányelvben foglalt minden lényeges követelménynek és más vonatkozó rendelkezésnek megfelel. Ha a CE figyelmeztet jel szerepel az eszközön, akkor az az EU-ban nem harmonizált frekvenciasávot használ, illetve a készülék használatára egy vagy több tagország korlátozásai vonatkoznak. Erre a Garmin termékre minden anyag- vagy gyártási hiba tekintetében a beszerzés dátumától számított egyéves garancia érvényes. Ezen idszakon belül a Garmin saját döntése alapján gondoskodik a normál használat során Ez a garancia nem vonatkozik a következkre: (i) esztétikai sérülés, azaz karcolások, bevágások és horpadások; (ii) fogyóeszközök, azaz akkumulátorok és elemek, kivéve ha a termék meghibásodása anyag- vagy kidolgozási hiba következménye; (iii) baleset, rongálás, nem megfelel használat, vízkár, árvíz, tzvész vagy egyéb természeti vagy küls ok következtében fellép károk; (iv) ha a kár oka szervizelés, amelyet nem a Garmin hivatalos szervize végzett; vagy (v) a Garmin írásos engedélye nélkül módosított termékben keletkezett kár. Ezen felül a Garmin fenntartja a jogot a garanciakövetelés visszautasítására bármely ország törvényeit megsértve beszerzett, illetve használt termékek vagy szolgáltatások esetén. A termék kizárólag utazási segédeszközként alkalmazható, és nem használható irány, távolság, helyek vagy topográfia pontos meghatározására. [. . . ] a Garmin nem pótolja a hiányzó alkatrészeket online árverés útján megszerzett termék esetében. Nemzetközi vásárlás: Az Egyesült Államok területén kívül vásárolt termékekre ­ az országtól függen ­ a nemzetközi viszonteladók külön garanciát adhatnak. Ezt a garanciát (ha van ilyen) az országon belül mköd viszonteladó biztosítja, aki helyi szervizelést is nyújt a készülékre. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A GARMIN NUVI 1390T MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a GARMIN NUVI 1390T kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag