Használati utasítás GORENJE BM900AL

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) GORENJE BM900AL kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) GORENJE BM900AL alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) GORENJE BM900AL kézikönyv letöltésében.


GORENJE BM900AL : Töltse le a teljes kézikönyvet. (1055 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató GORENJE BM900AL

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Ne javítsa a gépet saját kezőleg, hanem kérjen szakvéleményt egy arra jogosult szakembertıl. Biztonsága érdekében a törött vagy megrongálódott dugaszt a gyártótól, a vevıszolgálatunktól vagy hasonló szakembertıl származó megfelelı dugaszra kell lecserélni. Kapcsolja le a gépet a hálózatról, amikor nem használja, még ha csak egy percre is. Semmi esetre se helyezze a gépet vízbe vagy folyadékba, vagy kerüljön ilyennel érintkezésbe. [. . . ] Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy a maximális késleltetési idı 13 óra. Továbbá ne használjon semmilyen romlandó hozzávalót, mint pl. Megjegyzés: lezárt üzemmódban elıször fel kell oldania a zárat, utána mőködtetheti a PAUSE gombot. Light lamp (Világító lámpa) Nyomja meg a gombot egyszer, a világító lámpa kigyullad, hogy rápillanthasson a folyamatra. 1 percen belül, ha megnyomja újra a gombot, a világító lámpa kialszik. 1 perc után nincs szükség a gomb megnyomására, a lámpa automatikusan kialszik. Amint a vezérlı panel le van zárva, minden gomb inaktívvá válik a CYCLE (ciklus) és a COLOR (szín) gombokat kivéve. Ez a tulajdonság segít megakadályozni, hogy véletlenül beleavatkozzon a mőködésbe vagy a gyermekek felügyelet nélkül használják a kenyérsütıt. feloldhatja a zárat , ha elıször megnyomja a CYCLE (ciklus) gombot , aztán a COLOR (szín) gombot. Amennyiben nem zárja le a vezérlı panelt, amint a program már 5 perce mőködik, a gombok lezáródnak. Fel kell oldania a zárat, mielıtt mőködtetni szeretné a kenyérsütıt. MELEGEN TARTÁS A sütés végeztével a kenyeret automatikusan 1 órán keresztül melegen lehet tartani. Ha a melegen tartás közben ki szeretné venni a kenyeret, kapcsolja le a programot a START/STOP gomb megnyomásával. mEMÓRIA Ha a kenyér készítése folyamatát áramszünet szakítaná meg , a kenyérsütés 10 percen belül automatikusan folytatódik a START/STOP gomb megnyomása nélkül. Amennyiben az áramszünet hosszabb 10 percnél, a memória nem tartja meg a programot, a kenyérsütıt újra kell indítani. Amennyiben a tészta készítése nem lépett még a kelesztési fázisba az áramszünet kezdetekor, megnyomhatja közvetlenül a START/STOP gombot, hogy a program újra elkezdıdjön az elejérıl. KÖRNYEZET A készülék jól mőködik széles hımérsékleti határokon belül, de a cipó mérete különbözı lehet egy nagyon meleg és egy nagyon hideg szobában. Javasoljuk, hogy a szoba hımérséklete 15 ºC és 34 ºC között legyen. Ha a kijelzı “H HH”-t mutat, miután a START/STOP gombot megnyomta, a hımérséklet még túl magas a készülék belsejében. Ha a kijelzı “E E0”-t vagy “E E1”-t mutat, miután megnyomta a START/STOP gombot, a hımérsékletérzékelı hibásan mőködik. Kérjük, hogy ellenıriztesse az érzékelıt arra felhatalmazott szakértıvel. AZ ELSİ HASZNÁLAT A készülék kibocsáthat egy kis füstöt és jellegzetes szagot, amikor elıször kapcsolja be. [. . . ] a keverés kezdeti szakaszában a száraz anyagok összegyőlhetnek az edény sarkaiban. A liszt felhalmozódásának elkerülése érdekében szükséges a gép keverését elısegíteni. Az Ultragyors programhoz A kenyérsütı 1 óra 38 perc alatt tud kenyeret sütni a gyors program segítségével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a víznek 48 ºC – 50 ºC-osnak kell lennie, használjon ételhımérıt a hımérséklet megméréséhez. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A GORENJE BM900AL MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a GORENJE BM900AL kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag