Használati utasítás GUDE GHD 165

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) GUDE GHD 165 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) GUDE GHD 165 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) GUDE GHD 165 kézikönyv letöltésében.


GUDE GHD 165 : Töltse le a teljes kézikönyvet. (10045 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató GUDE GHD 165

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] A sugarat nem szabad személyekre, áram Biztonsági Tudnivalók alatt levő villamos berendezésekre A gépeket gyermekek nem használ- és magára a gépre irányítani. Ügyeljen arra, hogy a gyerFIGYELMEZTETÉS A gépet csak mekek ne játszhassanak a géppel. Akkor szabad személyek környezetében használni, ha védőruházatot A készüléket nem használhatják mozgáskorlátozott vagy korlátozott viselnek. érzéki, szellemi képességű szeméFIGYELMEZTETÉS Ne irányítsa a lyek (és gyermekek), sem megfelelő sugarat önmaga vagy mások felé tapasztalatokkal és ismereteka ruházat vagy a lábbeli tisztítása Csak azután használja a szivattyút, miután figyelmesen elolvasta és megértette a kezelési útmutatót. [. . . ] Más tisztítószerek vagy vegyszerek használata hátrányosan befolyásolhatja a gép biztonságos működését. Ebben az utasításban foglalt általánosan érvényes előírások mellőzése következtében beállt károkért a gyártó nem felelős HU D Viselkedés kényszerhelyzetben Igyekezzen a balesetnek megfelelően elsősegélyt nyújtani,  s minél hamarabb biztosítson be orvosi segítséget. a sebesültet nyugtassa meg , s védje további balesettől.   Ha segítségre van szüksége, tüntesse fel az alábbi adatokat: 1. Viseljen védő szemüveget Mindennemű tisztítási, karbantartási munka előtt mindig húzza ki a villásdugót a fali dugaljból. figyelmeztetés a veszélyes magas feszültségre. A sugarat nem szabad személyekre, áram alatt levő villamos berendezésekre és magára a gépre irányítani. Hibás és/vagy tönkrement villany, vagy elektromosgépeket át kell adni az illetékes hulladékgyűjtő telepre. Az EN 12729 szabvány szerinti BA típusú, megfelelő rendszerleválasztót kell telepíteni. 41 Karbantartás Mindennemű tisztítási, karbantartási munka előtt mindig húzza ki a villásdugót a fali dugaljból. A használatba vétel előtt először minden esetben szemrevételezéssel ellenőrizze a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a készülék, és különösen a hálózati tápcsatlakozó és a dugó nem sérültek. Tilos a berendezés használata az esetben, ha hibás, vagy a biztonsági berendezés meg van károsodva. A készülék tápkábelének megsérülése esetén a kapcsolódó veszélyek elkerülése érdekében cseréltesse azt ki a gyártó márkaszervizével vagy más, megfelelő szakvégzettséggel rendelkező személlyel. javításokat és azokat a munkákat , melyeket a használati utasítás nem tartalmaz , kizárólag autorizált szakemberek végezhetik!Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon!Szükség esetén nézze meg a pótalkatrész listát a www. Com honlapon Jótállás Hálózati Csatlakoztatás Kizárólag hiba áram elleni védőkapcsolóval használható (RCD előírás szerint max. Üzembehelyezés előtt kompetens villanyszerelő ellenőrizze, hogy a kötelező elektro – biztonsági utasítások be vannak-e biztosítva. Egyúttal be kell tartani az illetékes helyi rendelkezéseket is. a gépet kapcsolja be a konektorba Ellenőrizze a feszültséget: A tipuscimkén feltüntetett adatoknak azonosaknak kell lenniük az áramkör feszültségével. [. . . ] Ahhoz, hogy berendezését reklamáció esetén azonosítani tudja, a szervizpartnerünknek szüksége van a gyári számra, a cikkszámra és a gyártási évre. Com Hiba elháritása Üzemzavarok A motor nem lép működésbe Okok A csatlakozódugó nincs bedugva A csatlakozóaljzat hibás A biztosíték kioldott A hosszabbító kábel sérült A biztosíték kioldott A hálózati feszültség nem megfelelő A fúvóka részben eltömődött Levegő a víztömlőben vagy a szivattyúban A vízellátás nem megfelelő A vízszűrő eltömődött A víztömlő benyomódott vagy megtört Túl kicsi nyomás A fúvóka elhasználódott A motor működik, de A víz nincs csatlakoztatva nincs üzemi nyomás A szűrő eltömődött A nagynyomású mosó A szivattyú vagy a szórópisztoly tömítetlen magától elindul Nem szívja fel a A készülék továbbra is nagy nyomással tisztítószert üzemel Intézkedések Dugja be a csatlakozódugót Használjon másik csatlakozóaljzatot Cseréljen biztosítékot Próbálja meg hosszabbító kábel nélkül Cserélje ki a biztosítékot Ellenőrizze a hálózati feszültséget, aminek egyeznie kell a típustáblán megadott értékkel Tisztítsa meg a fúvókát Kapcsolja ki a nagy nyomású mosót és hagyja működni nyitott állású szórópisztollyal és nyitott vízcsappal, amíg az egyenletes üzemi nyomás ki nem alakul Ellenőrizze, hogy a vízcsatlakozás megfelel-e a műszaki adatokban megadott értéknek. tisztítsa meg a vízszűrőt Egyenesítse ki a víztömlőt Cserélje ki a fúvókát Csatlakoztassa a vizet Tisztítsa meg a szűrőt Forduljon hivatalos szakemberhez Csökkentse a nyomást , pl. Használjon kefét vagy állítsa a fúvókát kisebb nyomásra vagy engedje el a nyomást A motor nem indul el HU Túl nagy üzemi nyomás Pulzáló nyomás A táblázat a lehetséges hibákat, azok lehetséges okait és a hiba orvoslásának lehetőségeit szemlélteti. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A GUDE GHD 165 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a GUDE GHD 165 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag