Használati utasítás HOTPOINT HTM 1720 V

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) HOTPOINT HTM 1720 V kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) HOTPOINT HTM 1720 V alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) HOTPOINT HTM 1720 V kézikönyv letöltésében.


HOTPOINT HTM 1720 V : Töltse le a teljes kézikönyvet. (8765 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató HOTPOINT HTM 1720 V

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] A fagyasztótérben semmilyen folyadékot ne tároljon üvegedényekben, mert azok eltörhetnek. ne akadályozza a ventilátort (ha van) élelmiszerekkel. Miután behelyezte az élelmiszert, ellenrizze, hogy a rekeszek ajtajai, különösen pedig a fagyasztó ajtaja, megfelelen záródnak-e. A sérült tömítést a lehet leghamarabb ki kell cserélni. [. . . ] ?gyeljen arra, hogy a készülék közelében ne legyen hforrás. A hálózati tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a készüléket - miután a helyére beszerelték - a hálózati tápellátáshoz csatlakoztassa. Dugasszal felszerelt készülékek esetén, ha a dugasz nem megfelel a hálózati aljzathoz, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel. ne használjon hosszabbító vezetékeket , elosztókat vagy adaptereket. Ne használja a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem mködik megfelelen, vagy ha megsérült vagy leesett. Ne használjon dörzshatású vagy súroló tisztítószereket, mint például ablaktisztító sprayk, súrolószerek, tzveszélyes folyadékok, tisztítóviaszok, mosószer-koncentrátumok, fehérítk vagy kolajtermékeket tartalmazó tisztítószereket manyag alkatrészeken, bels és ajtóbéléseken vagy tömítéseken. A csomagolás különféle részeinek hulladékba helyezését ezért felelsségteljesen és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze. A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK KISELEJTEZÉSE Kiselejtezéskor a hálózati zsinór elvágásával tegye a készüléket használhatatlanná, valamint szerelje le az ajtókat és a polcokat is (ha vannak), hogy a gyerekek ne mehessenek be könnyen a készülék belsejébe. A háztartási elektromos készülékek kezelésével, visszanyerésével vagy újrahasznosításával kapcsolatban az illetékes helyi hatóság, a háztartási hulladékgyjt szolgálat vagy a készüléket értékesít bolt tud bvebb tájékoztatást adni. a készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvben (WEEE) foglalt elírásoknak. A hulladékká vált készülék szabályszer elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelel hulladékkezelése egyébként okozhatna. a terméken vagy a kísér dokumentációban Lév szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végz megfelel gyjtpontra. A hmérséklet-beállításnak számításba kell vennie ezeket a tényezket. csökkentse a minimálisra az ajtónyitásokat. Amikor fagyasztott élelmiszert olvaszt ki, helyezze azt a htszekrénybe. a fagyasztott termékek alacsony hmérséklete lehti a htszekrényben lév élelmiszereket. Hagyja, hogy a meleg ételek és italok lehljenek, mieltt a készülékbe helyezné azokat. A kosarak és ­ ha van ­ a Stop Frost polc eltávolításával növelni lehet a fagyasztott élelmiszerek tárolási kapacitását, miközben ugyanolyan energiafogyasztást tart fenn. A magas energiabesorolású termékek nagy hatékonyságú motorokkal vannak felszerelve, amelyek hosszabb ideig maradnak üzemben, de kisebb áramfelvétellel rendelkeznek. Ha változtatni akar a httér hmérsékletén, akkor állítsa be a hmérséklet-szabályozó gombját: · A hmérséklet-szabályozó 0 helyzetben: nincs mködés, nincs világítás. A hmérsékletszabályozót ezen tényezk függvényében kell beállítani. Eredményezhet a zöldség- és gyümölcsfiókban: ez semmilyen módon nem befolyásolja a készülék helyes mködését. [. . . ] A fels csuklópánt végleges meghúzása eltt gyzdjön meg arról, hogy az ajtó vízszintesen és függlegesen be legyen igazítva úgy, hogy a tömítés minden oldalon jól záródjon. Similare de non-retail Becul folosit în interiorul aparatului este conceput în mod special pentru aparate electrocasnice i nu este adecvat pentru iluminatul locuinei (Regulamentul UE 244/2009). Aparatul este proiectat pentru a funciona în încperi în care temperatura este cuprins în urmtoarele intervale, în funcie de Este posibil ca aparatul s nu funcioneze bine dac este lsat un timp îndelungat la o temperatur situat în afara intervalului specificat. Pentru aparatele cu izobutan (R600a): Izobutanul este un gaz natural fr efecte asupra mediului înconjurtor, dar este inflamabil. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A HOTPOINT HTM 1720 V MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a HOTPOINT HTM 1720 V kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag