Használati utasítás HUSQVARNA LC 347IVX

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) HUSQVARNA LC 347IVX kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) HUSQVARNA LC 347IVX alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) HUSQVARNA LC 347IVX kézikönyv letöltésében.


HUSQVARNA LC 347IVX : Töltse le a teljes kézikönyvet. (23593 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató HUSQVARNA LC 347IVX

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] A gép veszélyes eszköz lehet szabálytalan vagy gondatlan használat esetén, és súlyos vagy végzetes sérüléseket okozhat a felhasználónak vagy másoknak. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyŒzŒdjön meg róla, hogy megértette azt, mielŒtt a gépet használatba veszi. Tartson minden személyt és állatot távol a munkavégzés helyétŒl. A gép használata elŒtt töltse azt fel olajjal. [. . . ] 240 – Hungarian ÜZEMELTETÉS Személyi védŒfelszerelés Amikor a gépet használja, viseljen mindig jóváhagyott személyi biztonsági felszerelést. Stabil, nem csúszós csizma vagy cipŒ ErŒs anyagból készült hosszúnadrág Ne viseljen rövidnadrágot, szandált, illetve ne legyen mezítláb. Szükség esetén, például a vágórész illesztésekor, vizsgálatakor vagy tisztításakor, védŒkesztyıt kell viselni. A gép veszélyes eszköz lehet szabálytalan vagy gondatlan használat esetén, és súlyos vagy végzetes sérüléseket okozhat a felhasználónak vagy másoknak. Soha ne engedje meg, hogy gyermek vagy a gép használatában nem jártas személy használja a gépet. Csökkent testi vagy mentális képességekkel rendelkezŒ, illetve a gép kezelésére egészségi okokból alkalmatlan személyek csak a biztonságukért felelŒs személy felügyelete mellett használhatják a gépet. Csak olyan személyeknek engedje meg a gép használatát, akikrŒl tudja, hogy elsajátították a használati utasítás tartalmát. Soha ne használja a gépet, ha fáradt, ha alkoholt fogyasztott, vagy ha látását, ítélŒképességét vagy mozgáskoordinációját befolyásoló gyógyszert vett be. Nem engedélyezett módosítások és/vagy pótalkatrészek komoly sérülésekhez vagy halálos balesetekhez vezethetnek. A gép eredeti kivitelezésén a gyártó cég engedélye nélkül semmilyen módosítást sem szabad végezni. Ne változtassa meg a gép eredeti kivitelét, és ne használja a gépet, ha láthatóan valaki más módosításokat hajtott végre rajta. végezze el az ebben a használati utasításban elŒírt ellenŒrzési , karbantartási és szervizmunkálatokat. Bizonyos karbantartási és szervizmunkákat szakképzett szerelŒnek kell elvégeznie. Általános biztonsági intézkedések Ez a fejezet a géppel végzett munkára vonatkozó alapvetŒ munkavédelmi szabályokat tárgyalja. ez a tájékoztató nem helyettesítheti a szakmai ügyességet és tapasztalatot. € Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyŒzŒdjön meg róla, hogy megértette azt, mielŒtt a gépet használatba veszi. Tartsa szem elŒtt, hogy az üzemeltetŒ felelŒs más személyek vagy azok tulajdonának sérüléseiért vagy veszélyeztetéséért. A jelzéseknek és matricáknak tökéletesen olvashatónak kell lenniük. Lehetetlen az összes elképzelhetŒ helyzetet ismertetni. mindig megfontoltan és elŒrelátóan tevékenykedjen. Ha olyan helyzetbe kerül, amelyben bizonytalannak érzi magát, álljon le a munkával és kérjen útbaigazítást egy szakértŒtŒl. Forduljon a szaküzlethez, a márkaszervizhez vagy olyan személyhez, aki jártas a beton-és fémdarabolók használatában. [. . . ] Az akkumulátor biztonsági kapcsolóként mıködik, és csak akkor rögzítendŒ a motorra, ha a gép használatban van. az akkumulátor intelligens , 10 , 8 V-os lítium akkumulátor , amelyet az elsŒ használat elŒtt aktiválni kell. Helyezze az akkumulátort a töltŒre, és várjon, amíg legalább egy zöld lámpa világítani nem kezd (10 másodperc) Az akkumulátort ezután már rögzíteni lehet a motorra. Összeszerelés • A vágópengét úgy kell rögzíteni, hogy a ferde vége felfelé, a burkolat felé nézzen. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A HUSQVARNA LC 347IVX MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a HUSQVARNA LC 347IVX kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag