Használati utasítás LG PM07SP.NSJ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) LG PM07SP.NSJ kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) LG PM07SP.NSJ alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) LG PM07SP.NSJ kézikönyv letöltésében.


LG PM07SP.NSJ : Töltse le a teljes kézikönyvet. (63206 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató LG PM07SP.NSJ

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszemélyzetnek a telepítési kézikönyv alapján szükséges kezelnie ezt a berendezést. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy információ áll rendelkezésre, például az üzemeltetési kézikönyvben vagy a telepítési kézikönyvben. MAGYAR 3 Fontos biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket. Gyermekek a háztartásban A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), ndelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. [. . . ] € Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. • készülék tisztításakor ne spricceljen vizet közvetlenül a termékre. A • Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll. € készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező esetben az Ön A és mások testi épsége veszélybe kerülhet. Minden olyan személynek aki hűtőkörön vagy ennek megszakításának a munkájában • vesz részt, rendelkeznie érvényes igazolással az iparágban akkreditált értékelő hatóságtól, amely bizonyítja, hogy képesek biztonságosan kezelni hűtőközegeket összhangban az iparágban érvényes specifikációkkal. (az R32 esetében) • szervizelést csak a berendezés gyártója ajánlásának megfelelően szabad elvégezni. A Az olyan karbantartási és javítás igénylő munkákat amelyek más szakképzett munkaerőt is igényelnek, gyúlékony hűtőközegek használatában illetékes személy felügyelete alatt kell elvégezni. (az R32 esetében) • használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek A számára készültek, akik ismerik a biztonsági eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek. € jelen használati utasításban található előírások betartásának elmulasztása A a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/ vagy halálos kimenetelű balesetekhez vezethet. • készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak A megfelelően kell telepíteni. € tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. a cseréhez A kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók. € készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen A csökkenteni az áramütés veszélyét. • rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő pólusát. Ne Műszaki biztonsági előírások 6 • az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat burkolatának Ha rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt. € bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően, akkor Ha vizsgáltassa meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az áramkört villanyszerelővel. • készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz megsemmisítése speciális A eljárást igényel. Az említett anyagok megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel. € kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, A a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel. € készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben amelynek mérete A megegyezik a működésre előírt területtel. (az R32 esetében) • készüléket olyan teremben kell tárolni ahol nincs folyamatos nyílt láng A (például gázkészülék üzemel) és nincsenek gyújtóforrások (például üzemelő elektromos fűtő). € készüléket úgy kell tárolni, hogy megelőzzék a mechanikai sérülések A bekövetkezését. [. . . ] €Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt. €A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége. €Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni. MEGJEGYZÉS 2 Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba helyezkedjen el. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A LG PM07SP.NSJ MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a LG PM07SP.NSJ kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag