Használati utasítás SAMSUNG NK24N5703BS

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) SAMSUNG NK24N5703BS kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) SAMSUNG NK24N5703BS alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) SAMSUNG NK24N5703BS kézikönyv letöltésében.


SAMSUNG NK24N5703BS : Töltse le a teljes kézikönyvet. (4534 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató SAMSUNG NK24N5703BS

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] A fejezet elolvasása után tartsa azt biztonságos helyen, hogy elérhet legyen egy esetleges késbbi felhasználás céljából. Ezen kézikönyv utasításait szigorúan be kell tartani. Az itt feltüntetett utasítások be nem tartásából származó bármilyen hiba, kár vagy tzesettel kapcsolatban a gyártó felelsséget nem vállal. Fontos, hogy ezt a kézikönyvet megrizze, hogy bármikor tájékozódhasson belle. [. . . ] Ne használja az elszívót helytelenül felszerelt lámpával, illetve ne hagyja azt lámpa nélkül, mert áramütést okozhat!Az elszívót SOHA ne használja tárolófelületként, hacsak az ilyen célra való használata nincs egyértelmen jelezve!Ne használja programozóval, idzítvel, különálló távirányítóval vagy bármilyen más olyan eszközzel, amelyik automatikusan kapcsol be. a készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EC európai irányelvben (WEEE) foglalt elírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszer elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelel hulladékkezelése egyébként okozhatna. a terméken vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltüntetett Jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhet háztartási hulladékként. ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végz telephelyek valamelyikén kell leadni. Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi elírások szerint kell eljárni. A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bvebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végz társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta. A megfelel használatot és a környezetre gyakorolt káros hatás mérséklését elsegít javaslatok: Az elszívót a minimum sebességen kapcsolja be akkor, amikor a fzést megkezdi, és hagyja néhány percig üzemelni még azt követen is, hogy a fzést befejezte. A berendezést csak akkor kapcsolja nagyobb sebességfokozatra, ha a fzés közben nagy mennyiség füst vagy gz keletkezik, és csak akkor használja az intenzív sebességet, ha arra ténylegesen szükség van. Cserélje ki a szénszrket akkor, amikor a berendezés jelzi ennek szükségességét, így biztosíthatja, hogy a készülék hatékonyan nyeli el a szagokat. A megfelel szrképesség biztosítása érdekében cserélje ki a zsírszrt akkor, amikor a berendezés erre figyelmeztet. Az elszívót úgy tervezték, hogy kivezetett üzemmódban a szabadba történ kibocsátással, vagy filteres, keringtetett üzemmódban mködhessen. A fzkészülék felülete és a konyhai szagelszívó legalsó része közötti minimális távolság nem lehet kisebb, mint 50cm elektromos fzlap, és 65cm gáz vagy vegyes tüzelés fzlap esetén. Ha a gázfzlap beszerelési utasításában ennél nagyobb távolság szerepel, azt kellfigyelembe venni. *kérjük, hogy telepítés eltt ellenrizze a helyi szabályozást. Ha az elszívó rendelkezik villásdugóval, csatlakoztassa egy hozzáférhet helyen elhelyezett, az érvényben lév szabványoknak megfelel dugaszoló aljzathoz, akár a beszerelést követen is. [. . . ] A páraelszívó és a fzlap összekapcsolása (párosítása) A páraelszívót össze lehet kapcsolni (párosítani) egy kompatibilis Samsung fzlappal, Bluetooth kapcsolaton keresztül. Miután összekapcsoltuk egy kompatibilis fzlappal, a páraelszívó minden alkalommal automatikusan bekapcsol Alacsony Fokozat-on, amikor bekapcsoljuk a fzlapot, és automatikusan kikapcsol, amikor a fzlapot kikapcsoljuk. Továbbá a páraelszívó egy kompatibilis fzlappal való összekapcsolása után lehetség van letölteni a Smart Things alkalmazást egy mobil készülékre, melyet a következkre lehet használni: A gombon lév jelz bekapcsolva marad, hogy jelezze a párosítás befejeztét, a kijelzn a "bt" szimbólum jelenik meg. Automatikus csatlakozás Miután megtörtént a párosítás a két eszköz között, az automatikus csatlakozás lehetvé teszi az összehangolt és gyors mködést a páraelszívó és egy kompatibilis Samsung fzlap között Bluetooth-on keresztül. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A SAMSUNG NK24N5703BS MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a SAMSUNG NK24N5703BS kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag