Használati utasítás SHARP LC 40FI3322E

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) SHARP LC 40FI3322E kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) SHARP LC 40FI3322E alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) SHARP LC 40FI3322E kézikönyv letöltésében.


SHARP LC 40FI3322E : Töltse le a teljes kézikönyvet. (1300 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató SHARP LC 40FI3322E

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] € Ellenőrizze, hogy a készülék nem áll semmilyen elektromos vezetéken. € Ne helyezze a készüléket fűtőtestek közelébe, vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri. Biztonsága érdekében forduljon szakemberhez, aki eltávolítja a készülékben lerakódott szennyeződéseket. ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket! [. . . ] A) Az egyik vagy mindkét falra rögzítésre való felső lyukat és csavarokat (a csavarok már a falra szerelésre készített lyukakban vannak) használva rögzítse a rögzítő kábel egyik végét a TV-hez. Használat előtt várja meg, amíg a TV átveszi a szoba hőmérsékletét. € Mindig győződjön meg róla, szabadon hozzáfér a TV hálózati csatlakozójához. Ha a hulladék elhelyezéssel kapcsolatban kétségei vannak, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az újrahasznosítás helyi módját illetően. € A készülék elhelyezésekor ne feledkezzen meg arról, hogy a bútorok felületét különböző lakkokkal kezelik, vagy műanyag borítással látják el őket, vagy esetleg felcsiszolják. az ezekben a bútorokban lévő vegyi anyagok reakcióba léphetnek a TV állvánnyal. Ez azt eredményezheti, hogy 63 az állvány anyagának darabkái a bútor felületére ragadhatnak, amelyeket nehéz, vagy egyenesen lehetetlen eltávolítani. A TV-készüléke képernyőjét csúcsminőségű körülmények között gyártották, és többször alaposan ellenőrizték, hogy rendelkezik-e hibás pixelekkel. A gyártási folyamat technológiai tulajdonságai miatt nem lehetséges teljesen kizárni a képernyő hibás pontjainak kis számban történő előfordulását (még a legnagyobb gondossággal történő gyártás esetén sem). Ezek a hibás pixelek nem minősülnek garanciális szempontból hibának, ha mértékük nem nagyobb, a DIN normában meghatározott értéknél. A gyártó nem vállal felelősséget az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos olyan problémákért, amelyek külső fél tartalmához vagy szolgáltatásához kapcsolódnak. A harmadik fél tartalmához vagy szolgáltatásához kapcsolódó minden kérdést, hozzászólást vagy kérést közvetlenül a hatályos tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell címezni. Különböző, magától az eszköztől független okok vannak, ami miatt nem lehet elérni a szolgáltatást vagy tartalmat az eszközről, mint például az áramszünet, Internet-kapcsolat hiánya, vagy az eszköz nem megfelelő beállítása. A Universal Media Corporation vállalat, a vállalat vezetői, alkalmazottai, képviselői, alvállalkozói és partnerei nem vállalnak felelősséget önnel vagy másik féllel szemben az ilyen hibák vagy karbantartás miatti leállások tekintetében, függetlenül azok okától vagy hogy ezek elkerülhetők lettek volna. Minden, az eszközön keresztül elérhető, harmadik fél általi tartalmat vagy szolgáltatást “ahogy van” és “amikor van” alapon szolgáltatnak, és az Universal Media Corporation és partnerei semmilyen közvetett vagy közvetlen garanciát nem vállalnak az értékesíthetőségre, a szerzői jogok betartására, egy adott célra való alkalmasságra, rendelkezésre állásra, pontosságra, teljességre, biztonságra, névre, használhatóságra, hanyag kezelésre, vagy a tartalom vagy szolgáltatás hibamentes vagy megszakítás nélküli kezelésére vagy használatára vonatkozóan, feltételezve azt, hogy a tartalom vagy szolgáltatás megfelel az ön követelményeinek vagy elvárásainak. Az ‘Universal Media Corporation’ nem egy ügynök és nem vállal felelősséget harmadik fél által nyújtott tartalomért vagy szolgáltatásért, illetve ennek a tartalomnak vagy szolgáltatásnak semmilyen vonatkozásáért. Az ‘Universal Media Corporation’ és/vagy partnerei semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget önnel vagy harmadik féllel szemben valamilyen közvetett, közvetlen, különös, véletlen, büntetőjogi, eredő vagy egyéb kárért, függetlenül attól, hogy a felelősség jellege szerződésen, hanyagságon, garancia megszegésén, szigorú felelősségen vagy máson alapul-e, és hogy az Universal Media Corporation és/vagy partnerei kaptak-e tájékoztatást az ilyen károk eshetőségéről vagy nem. elemek • Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra. € Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, és ne tegye őket olyan helyre, ahol a hőmérséklet gyorsan növekedhet, pl. Tűz közelében vagy közvetlen napsütésen. [. . . ] A TV készenléti módjában: • röviden megnyomva a vezérlőt – Bekapcsolás TV nézés közben: • JOBB/BAL – hangerő növelés/ csökkentés • FEL/LE – csatornaváltás fel/le • FEL (vagy LE) hosszan nyomva tartva – Megjeleníti a Források/Bemenetek menüt • rövid gombnyomás – Menü megjelenítése • hosszú gombnyomás – Készenléti módba váltás Menüben: • JOBB/BAL/FEL/LE – a kurzor irányítása a képernyő menüben • rövid gombnyomás – OK/Ki választott elem jóváhagyása • hosszú gombnyomás – Visszalépés az előző menüre * - vezérlővel rendelkező TV esetén * - csak a SCART csatlakozó nélküli modellekhez mellékelt ** - Csak Mini Composite-tal ellátott modellek esetén elérhető *** - Csak Mini Komponens-tal ellátott modellek esetén elérhető   1. Csatlakoztatások Külső készülékek csatlakoztatását lásd a jelen útmutató utolsó oldalán. Most folytassa a következő lépésekkel a TV további beállításaihoz. Ha meg szeretné változtatni bármelyik alapértelmezett beállítást, használja a kurzor (▲/▼/◄/► ) gombokat. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A SHARP LC 40FI3322E MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a SHARP LC 40FI3322E kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag