Használati utasítás TOPCOM TWINTALKER 1302

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat.... FIGYELEM! VÁSÁRLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT!

Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals könnyű és gyors hozzáférést biztosít a(z) TOPCOM TWINTALKER 1302 kézikönyvéhez. Bízunk benne, hogy a(z) TOPCOM TWINTALKER 1302 alábbi felhasználói útmutatója hasznos lesz az Ön számára.

A Lastmanuals segít a(z) TOPCOM TWINTALKER 1302 kézikönyv letöltésében.


TOPCOM TWINTALKER 1302 : Töltse le a teljes kézikönyvet. (2287 Ko)

Kézikönyv absztrakt: kezelési útmutató TOPCOM TWINTALKER 1302

Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

[. . . ] Bánjon óvatosan a feltöltött telepekkel, különösen akkor, ha zsebébe, táskájába, vagy más, olyan tárolóhelyre teszi Ęket, melyek fémtárgyakat tartalmazhatnak. Amennyiben az eszközt a légzsák hatókörében helyezik el, és a légzsák aktiválódik, a nagy nyomás elrepítheti azt, súlyos sérülést okozva a jármĦ utasainak. Szívritmus-szabályozótól tartsa az eszközt legalább 15 centiméter távolságra. Ilyen helyeken a szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, s ez akár halálos kimenetelĦ balesethez is vezethet. [. . . ] Törölje szárazra a telepeket tároló részt egy puha kendĘ segítségével, hogy a víz okozta esetleges kár a lehetĘ legkisebb legyen. A teleprekeszt hagyja nyitva egy éjszakára, vagy amíg teljesen ki nem szárad. ne használja az eszközt , míg tökéletesen meg nem száradt. 6 AZ ESZKÖZ HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNė ELHELYEZÉSE (KÖRNYEZETVÉDELEM) Az eszköz élettartamának lejártát követĘen ne dobja azt a háztartási hulladékba, hanem adja le az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására kijelölt gyĦjtĘhelyen. az eszközön , a használati útmutatóban és/vagy az eszköz dobozán látható jelzés erre figyelmeztet. Az eszköz bizonyos anyagai újrafelhasználhatók, ha leadja azt egy gyĦjtĘhelyen. a használt készülékekbĘl származó alkatrészek vagy nyersanyagok újrafelhasználása nagyban hozzájárul környezetünk védelméhez. Amennyiben további információra van szüksége a lakóhelyén található gyĦjtĘhelyekrĘl, érdeklĘdjön a helyi hatóságoknál. 7 A PMR ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A PMR eszközök közötti kommunikációhoz mindegyiket ugyanarra a csatornára kell állítani, és hatótávolságon belül kell lenniük (nyílt területen max. Mivel ezek az eszközök szabad frekvenciasávokat (csatornákat) használnak, a mĦködĘ egységek mind ugyanazokon a csatornákon osztoznak (összesen 8 csatornán). a beszélgetések magánjellege ennélfogva nem garantálható. Bárki, aki azonos csatornára állítja PMR rádióját, kihallgathatja a beszélgetést. Ha beszélni szeretne (hangjelek továbbítása), akkor nyomja meg a PTT gombot (push to talk – adó-vevĘ). A gomb megnyomása után az eszköz adó üzemmódba kerül, és Ön beszélhet a mikrofonba. zenete minden olyan , hatótávolságon belüli PMR-eszközön megszólal , melyet azonos csatornára állítottak , és készenléti üzemmódban van (nincs adó üzemmódban). Meg kell várnia, míg a másik fél befejezi az adást, csak ezután válaszolhat. az adás végét az eszköz mindig sípolással jelzi. Ha válaszolni szeretne, nyomja meg a PTT gombot, és beszéljen a mikrofonba. [. . . ] 9 HÍVÁSHANGOK Híváshanggal jelezheti a többi készüléken, hogy beszélni szeretne. SC • Nyomja meg kétszer a • Válasszon a vagy kikapcsolásához. Gombbal más híváshangot vagy az „OF” lehetĘséget a híváshangok TX RX • Nyomja meg a PTT gombot a választás elfogadásához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. 11 „ÉRTETTEM” HANGJELZÉS BE-KI KAPCSOLÁSA A készülék a PTT gomb elengedése után „értettem” jelzést küld annak megerĘsítéseként, hogy Ön befejezte mondandóját. [. . . ]

JOGI NYILATKOZAT A TOPCOM TWINTALKER 1302 MODELL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK LETÖLTÉSÉHEZ

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat....
A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű. A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat.

Kattintson a szöveg végén lévő "Kézikönyv letöltése" hivatkozásra, ha elfogadja a feltételeket és a TOPCOM TWINTALKER 1302 kézikönyv letöltése azonnal megkezdődik.

Felhasználói kézikönyv keresése

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

flag